ProRail onderzoekt treinongevallen Amsterdam

Bij dergelijke ongevallen stelt de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (divisie Rail) altijd een onderzoek in naar de oorzaak en dit onderzoek wordt naar verwachting eind augustus afgerond. Los van het onderzoek van IVW en het eigen onderzoek van ProRail kan ProRail op dit moment niet ingaan op de oorzaken van de ongevallen omdat nog niet alle gegevens bekend en geanalyseerd zijn.

De afgelopen dagen is door de voorzitter van Rover in zijn persoonlijke column in Spits gesteld dat ‘er iets mis is met de sporen in Amsterdam’. ProRail vindt deze uitspraken in dit stadium voorbarig zolang niet helder is vastgesteld wat de ontsporingen heeft veroorzaakt. Tevens heeft de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afgelopen week een mogelijke vermoeden genoemd voor het eerste ongeval dat in ieder geval niet wijst in de richting van falende spoorinfra. ProRail hecht aan zuiverheid en volledigheid en geeft daarom geen commentaar totdat het onderzoek van IVW is afgerond en gepresenteerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail