Schop kan de grond in voor Hanzelijn

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft ProRail opdracht gegeven te beginnen met de aanleg van de Hanzelijn. De Hanzelijn verbindt Lelystad en Zwolle en heeft een lengte van 50 kilometer. Eind 2006 gaat de eerste spa de grond in voor de tunnel onder het Drontermeer. De Hanzelijn wordt eind 2012 in gebruik genomen.

De Hanzelijn is een onderdeel van het Langman-akkoord dat het kabinet in 1998 met de noordelijke provincies sloot. Het akkoord voorziet in miljarden-investeringen in de sociaal-economische structuur van het noorden. De lijn is bovendien een ontbrekende schakel die het landelijke spoornet verbetert op punten als snelheid, dekking, betrouwbaarheid en de veiligheid.

Zo krijgt Dronten met het project toegang tot het spoor en Kampen een extra station aan de Hanzelijn. Verder betekent de spoorlijn een ontlasting van de drukke Gooilijn, zodat daar ruimte ontstaat voor meer regionaal vervoer. In combinatie met de Flevolijn -die loopt tot Lelystad- ontstaan met de Hanzelijn snelle verbindingen vanuit de noordelijke Randstad naar Zwolle en verder naar Noord- en Oost-Nederland. Op het traject Amsterdam-Zwolle zorgt de nieuwe spoorweg voor een kwartier tijdswinst.

Aan de inpassing van de spoorlijn is veel aandacht besteed. De lijn gaat met een tunnel onder het Drontermeer door en over de IJssel komt een nieuwe brug die zelfs met meer treinen minder geluid oplevert dan de huidige brug. De Hanzelijn wordt nergens gekruist door gelijkvloerse overwegen. Dat is goed voor de veiligheid van het spoor- en het wegverkeer en komt de betrouwbaarheid van de dienstregeling ten goede.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat