Kabinet stemt in met sluitstuk tunnelveiligheid

Den Haag – Het kabinet heeft algemene eisen aan de veiligheid van tunnels vastgesteld. De veiligheidseisen staan in deel B van de Beleidsnota Tunnelveiligheid. In deel A staat beschreven hoe betrokken partijen met elkaar te werk moeten gaan bij ontwerp, aanleg en onderhoud van tunnels en in geval van een crisis. Deze proceseisen zijn in november 2003 al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Per 1 mei 2006 worden de nieuwe regels van kracht.

Met de beleidsnota Tunnelveiligheid loopt Nederland vooruit op Europese regelgeving. De EU-normen liggen lager dan de huidige Nederlandse veiligheidseisen. Strikte voorwaarde was daarom dat de invoering van de Europese normen niet mag leiden tot een lager niveau van veiligheid in ons land. Op enkele punten legt het kabinet de lat dan ook hoger dan Brussel vereist. Zo is de benodigde vluchttijd korter, zijn er meer faciliteiten voor hulpverleners en is tweerichtingsverkeer in een tunnelbuis uitgesloten.

Minister Peijs stuurt deel B van de Beleidsnota Tunnelveiligheid met een brief naar de Tweede Kamer. De uitwerking in regelgeving is in volle gang. Omdat de Europese eisen voor spoortunnels pas begin volgend jaar bekend zijn, zal de wet- en regelgeving voor spoortunnels pas na 1 mei 2006 klaar zijn.

Doordat de proceseisen en veiligheidseisen nu zijn bepaald, is een snellere voortgang van tunnelprojecten mogelijk geworden. Veiligheid krijgt vanaf het begin een vaste plek in de besluitvorming over tunnels. Duidelijke afspraken tussen opdrachtgevers, lokale autoriteiten, hulpverleners en andere betrokkenen over veiligheidsdoelstellingen en acceptabele risico’s helpen bovendien om de kosten van ondergrondse projecten in de hand te houden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
U vindt de Beleidsnota Tunnelveiligheid deel B: Veiligheidseisen. Publicatiedatum: 08-07-2005 op de website van VenW www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat