Veiligheid bij ProRail prioriteit

Utrecht – In enkele publicaties is deze week de suggestie gewekt dat de veiligheid op het spoor in gevaar is. Deze publicaties zijn gebaseerd op anonieme berichten op een website. Daarbij wordt onder andere de werkdruk bij medewerkers van ProRail als oorzaak genoemd. De aard van deze berichten is zodanig dat ProRail het wenselijk vindt
daarop publiekelijk te reageren.

De veiligheid wordt ten onrechte ter discussie gesteld. Binnen de hele spoorsector heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Dus ook bij ProRail.

Bij ProRail maakt veiligheid onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering. Veiligheid wordt permanent gemeten en actief gevolgd. We constateren over het geheel eerder een positieve ontwikkeling dan een achteruitgang. Absolute veiligheid kan ProRail overigens niet garanderen.

ProRail doet jaarlijks onderzoek naar de werkbeleving van de medewerkers. Uit het onderzoek van september 2004 blijkt dat 69% van de medewerkers in de bedrijfseenheid Verkeersleiding de werkdruk passend vindt en dat 17% van hen de werkdruk zelfs laag vindt. Op plekken waar de werkdruk het afgelopen jaar door o.a. méér werkzaamheden is gestegen, worden maatregelen genomen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat veel medewerkers met plezier naar het werk komen en tevreden zijn over de werksfeer. Medewerkers bij Verkeersleiding zijn minder tevreden over de hoogte van hun salaris en de fusie tot ProRail.

De onrust over veiligheid die bij medewerkers breed in het bedrijf wordt gesuggereerd, kan ProRail daarom niet in overeenstemming brengen met de feiten. De inzet van alle medewerkers van ProRail voor veiligheid en kwaliteit is hoog. Dat is altijd zo geweest en dat zal zo blijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail