Zuiderzeelijn: Peijs kiest voor zorgvuldigheid

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft in debat met de Tweede Kamer gepleit voor een zorgvuldig vervolgtraject voor de Zuiderzeelijn. Aan het begin van het debat leek het erop dat de fracties van PvdA en VVD vooral de Hanzelijn-plusvariant wilden aanleggen en de rest van het budget voor de Zuiderzeelijn in het Noorden van de Randstad wilden stoppen.

Structuurvisie
Minister Peijs gaf aan te kiezen voor de zorgvuldige procedure die de Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI) heeft voorgesteld, de structuurvisie. Daarbij wordt eerst de problematiek in kaart gebracht voordat naar oplossingen wordt gezocht. Voor de Zuiderzeelijn gaat de minister samen met haar collega’s Brinkhorst (EZ) en Dekker (VROM) een structuurvisie opstellen. Een uitgewerkt plan daarvoor stuurt de minister nog volgende week naar de Kamer.

Nut/noodzaak
Bij het opstellen van de structuurvisie gaat het er de minister vooral om zo transparant mogelijk tot een besluit te kunnen komen. Een goede nut en noodzaakdiscussie over de Zuiderzeelijn met alle feiten op tafel hoort daarbij, aldus minister Peijs.
Een integrale structuurvisie bevat onder meer een brede probleemanalyse die verder kijkt dan bereikbaarheid alleen. Een uitwerking van kansrijke oplossingsrichtingen zal ook reeds bekende OV-varianten van de Zuiderzeelijn omvatten. Bij het opstellen van de structuurvisie betrekken de drie ministers onder andere decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners. De structuurvisie Zuiderzeelijn moet in april 2006 klaar zijn, zo heeft Peijs aan de Kamer toegezegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectorganisatie Zuiderzeelijn