Third International Symposium on Flood Defence

Den Haag – Absolute veiligheid bestaat niet. Ondanks reeds bestaande samenwerkingsverbanden en rivierverruimingsprojecten, blijft de kans op een overstroming bestaan. Daarom moet er een omslag in het denken worden gemaakt van het steeds verder verhogen van de dijken naar het beheersen van de risico’s. Dat is de afsluitende conclusie van het Third International Symposium on Flood Defence (ISFD3) dat deze week in Nijmegen is gehouden.

In de toekomst moet meer aandacht besteed worden aan het beperken van slachtoffers en schade, bijvoorbeeld door goede waarschuwingssystemen en bouwwijzen waarbij waterschade aan gebouwen en inrichting beperkt wordt. Het introduceren van hoogwaterschadeverzekeringen en overstromingsrisicokaarten kan daarbij een belangrijke rol spelen om burgers, bedrijven en andere partijen te stimuleren daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen. Opvallend is dat er op dit symposium ook naar de positieve kanten van overstromingen werd gekeken. Zo biedt water mogelijkheden voor nieuwe vormen van wonen en recreatie.

De conclusies en aanbevelingen van het symposium worden meegenomen in voorbereidingen op het vierde Wereld Water Forum, dat in maart 2006 in Mexico wordt gehouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat