Nieuwe aanbesteding Almelo Verdiept spoor

Utrecht – Een nieuwe aanbesteding moet leiden tot realisatie van het spoorproject Almelo Verdiept. Dit vertrouwen spreken het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Prorail en de gemeente Almelo uit, na gesprekken in de afgelopen weken. Dit constructieve overleg, mede op initiatief en onder leiding van het ministerie, heeft geleid tot een andere projectopzet en een gewijzigde risicoverdeling.

Met het project Almelo Verdiept willen het ministerie, Prorail en de gemeente Almelo het spoor in deze stad over een lengte van 1000 meter verdiepen. Daarmee verdwijnen twee drukke gelijkvloerse spoorwegovergangen en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid. Alle partijen onderstrepen het belang van een snelle oplossing. Om geen tijd te verliezen, zal de nieuwe aanbesteding op korte termijn plaatsvinden. Aanbiedingen van geïnteresseerde aannemers kunnen naar verwachting begin juli 2005 in ontvangst worden genomen.

Een vorige aanbesteding van het project Almelo Verdiept werd in december 2004 beëindigd. Bij de toen gekozen opzet en risicoverdeling bleken definitieve afspraken met de marktpartijen die hadden inschreven op het project niet mogelijk. Met name de risicoverdeling en een aantal voorwaarden vormden uiteindelijk het breekpunt.

Daarom zijn met name deze punten onderwerp geweest van het overleg tussen ministerie, Prorail en gemeente. Alle partijen hebben zich vanuit hun verantwoordelijkheid voor het project bereid getoond een extra inspanning te leveren. De minister heeft bovendien de eindverantwoordelijkheid voor het project naar zich toegetrokken door het formeel opdrachtgeverschap op zich te nemen. Tot op heden lag dit nog bij de gemeente. Deze aanpassingen openen volgens alle drie de partijen de weg naar een succesvolle aanbesteding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail