Start aanleg nat natuurgebied Van Pallandtpolder

Den Haag – In de week van 20 december 2004 starten werkzaamheden in de Van Pallandtpolder nabij Middelharnis. Op deze plaats leggen de Provincie Zuid-Holland, samen met Deltanatuur en het waterschap Goeree-Overflakkee (na 1 januari 2005 het waterschap Hollandse Delta), een nieuw nat natuurgebied van 17 hectare aan. Het is een onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur op Goeree- Overflakkee. Vooruitlopend op de definitieve bestemmingsplanwijziging, is door de gemeente Middelharnis een vergunning verleend voor de uitvoering van de werkzaamheden. Over drie maanden, is de basisinrichting klaar.

Starten met afgraven
Komende maanden wordt ongeveer dertig centimeter grond afgegraven. Deze bovenlaag is te voedselrijk om natte natuur aan te kunnen leggen. Als het afgraven is afgerond, ontstaat de juiste ecologische basis voor natte natuur. De af te graven strook is langs de dijk ter hoogte van de windturbines zo’n 200 meter breed en langs het aanvoerkanaal van gemaal Koert ongeveer 100 meter breed. In totaal gaat het om 17 hectare. Het terrein wordt opgeleverd met enkele hoogteverschillen, zodat er allerlei gradaties in drassigheid ontstaan. Dat is goed voor de verschillende soorten natuur. In korte tijd zullen hier veel vogelsoorten, planten, amfibieën en kleine zoogdieren, die van een vochtige omgeving houden, op af komen.

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
De strook langs het Haringvliet in de Van Pallandtpolder is al in de jaren negentig aangewezen als ecologische verbindingszone. Het maakt onderdeel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur die natuurgebieden met elkaar verbindt. Op die manier kunnen de groei van bedreigde planten- en diersoorten weer op gang komen en ontstaat er een grotere diversiteit. Op Goeree-Overflakkee moet aan de noordrand een ecologische verbinding ontstaan die zich uiteindelijk uitstrekt van de Kwade Hoek tot aan de Hellegatsplaten.

Na besluitvorming over het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen start ook de aanleg van een nieuwe open zoetwatervoorziening. Deze voorziening kan zonder problemen worden ingepast in de ecologische zone in de Van Pallandtpolder. De natuur, het waterbeheer en de recreatieve voorzieningen krijgen in de omgeving van Middelharnis daarmee een extra impuls.

Subsidie uit Europa
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een Europese subsidie vanuit het project FRaME. Staatsbosbeheer gaat het natuurgebied beheren. FRaME staat voor Flood Risk Management in Estuaries en streeft naar duurzame veiligheid in deltagebieden aan de Noordzee in combinatie met innovatief, meervoudig ruimtegebruik. Veiligheid, economie, leefbaarheid en ecologie worden in FRaME projecten gecombineerd. In totaal zijn er vijf FRaME-projecten in België, Engeland en Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Start aanleg nat natuurgebied Van Pallandtpolder | Infrasite

Start aanleg nat natuurgebied Van Pallandtpolder

Den Haag – In de week van 20 december 2004 starten werkzaamheden in de Van Pallandtpolder nabij Middelharnis. Op deze plaats leggen de Provincie Zuid-Holland, samen met Deltanatuur en het waterschap Goeree-Overflakkee (na 1 januari 2005 het waterschap Hollandse Delta), een nieuw nat natuurgebied van 17 hectare aan. Het is een onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur op Goeree- Overflakkee. Vooruitlopend op de definitieve bestemmingsplanwijziging, is door de gemeente Middelharnis een vergunning verleend voor de uitvoering van de werkzaamheden. Over drie maanden, is de basisinrichting klaar.

Starten met afgraven
Komende maanden wordt ongeveer dertig centimeter grond afgegraven. Deze bovenlaag is te voedselrijk om natte natuur aan te kunnen leggen. Als het afgraven is afgerond, ontstaat de juiste ecologische basis voor natte natuur. De af te graven strook is langs de dijk ter hoogte van de windturbines zo’n 200 meter breed en langs het aanvoerkanaal van gemaal Koert ongeveer 100 meter breed. In totaal gaat het om 17 hectare. Het terrein wordt opgeleverd met enkele hoogteverschillen, zodat er allerlei gradaties in drassigheid ontstaan. Dat is goed voor de verschillende soorten natuur. In korte tijd zullen hier veel vogelsoorten, planten, amfibieën en kleine zoogdieren, die van een vochtige omgeving houden, op af komen.

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
De strook langs het Haringvliet in de Van Pallandtpolder is al in de jaren negentig aangewezen als ecologische verbindingszone. Het maakt onderdeel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur die natuurgebieden met elkaar verbindt. Op die manier kunnen de groei van bedreigde planten- en diersoorten weer op gang komen en ontstaat er een grotere diversiteit. Op Goeree-Overflakkee moet aan de noordrand een ecologische verbinding ontstaan die zich uiteindelijk uitstrekt van de Kwade Hoek tot aan de Hellegatsplaten.

Na besluitvorming over het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen start ook de aanleg van een nieuwe open zoetwatervoorziening. Deze voorziening kan zonder problemen worden ingepast in de ecologische zone in de Van Pallandtpolder. De natuur, het waterbeheer en de recreatieve voorzieningen krijgen in de omgeving van Middelharnis daarmee een extra impuls.

Subsidie uit Europa
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een Europese subsidie vanuit het project FRaME. Staatsbosbeheer gaat het natuurgebied beheren. FRaME staat voor Flood Risk Management in Estuaries en streeft naar duurzame veiligheid in deltagebieden aan de Noordzee in combinatie met innovatief, meervoudig ruimtegebruik. Veiligheid, economie, leefbaarheid en ecologie worden in FRaME projecten gecombineerd. In totaal zijn er vijf FRaME-projecten in België, Engeland en Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland