Spoorwegovergang Franeker blijft vraagstuk

Leeuwarden – De gelijkvloerse spoorwegovergang in de rondweg bij het Franeker bedrijventerrein De Kie in de spoorverbinding Leeuwarden-Harlingen blijft een heikel punt. Minister Peijs heeft de provincie laten weten dat zij geen gelijkvloerse kruising toestaat op dit traject en adviseert de keuze voor een viaduct. Zij baseert zich op een studie naar alternatieve gelijkvloerse oplossingen voor de spoorwegovergang bij Franeker.

In de studie is door een risico-analyse nagegaan of de gelijkvloerse situatie kan blijven bestaan door toepassing van vernieuwende technieken en maatregelen, mogelijk resulterend in een pilot. De studie echter, zo laat minister Peijs nu weten, sluit uit dat de spoorwegovergang gelijkvloers kan blijven. De beslissing van de minister is voor Fryslân van groot belang. Op aandringen van de provincie is de genoemde studie opgenomen in een convenant tussen het Rijk en de provincies Fryslân en Groningen. Dit convenant voorziet in de gezamenlijke aanbesteding van de noordelijke treindiensten, een aanbesteding die onlangs is gestart. In het bestek voor deze aanbesteding is de uitstapclausule ook opgenomen. Een van de redenen om in de gezamenlijke aanbesteding te stappen was het perspectief voor een pilot voor een extra beveiligde gelijkvloerse spoorwegkruising in de rondweg bij Franeker.

In dit convenant heeft Fryslân zich het recht voorbehouden uit de gezamenlijke aanbesteding te treden als de oplossing voor de situatie bij De Kie niet naar tevredenheid is. Het college heeft op 7 december besloten dat de voorgestelde maatregel geen aanvaardbaar perspectief biedt en heeft dat de minister inmiddels laten weten. Daardoor ontstaat nu een situatie waarin de provincie opnieuw in overleg treedt met het Rijk. Het college heeft nog geen definitief besluit genomen over het wel of niet uittreden uit de gezamenlijke aanbesteding. Voordat het college daarover een besluit neemt informeert zij Provinciale Staten per brief, waarin het college haar standpunt uiteenzet. Na de statenvergadering van 15 december neemt het college een definitief besluit.

Het besluit van de minister betekent dat Fryslân met de gemeente Franekeradeel de aanleg en financiering van een viaduct moeten gaan onderzoeken. De keuze voor een viaduct boven een tunnel is ingegeven door de kosten. Een viaduct wordt geraamd op € 4,5 miljoen, een tunnel op € 9 miljoen. Naast de gelijkvloerse kruising in de rondweg bij Franeker kruist de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen ook de nog aan te leggen Haak om Leeuwarden. Daar moet een tunnel aangelegd worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Spoorwegovergang Franeker blijft vraagstuk | Infrasite

Spoorwegovergang Franeker blijft vraagstuk

Leeuwarden – De gelijkvloerse spoorwegovergang in de rondweg bij het Franeker bedrijventerrein De Kie in de spoorverbinding Leeuwarden-Harlingen blijft een heikel punt. Minister Peijs heeft de provincie laten weten dat zij geen gelijkvloerse kruising toestaat op dit traject en adviseert de keuze voor een viaduct. Zij baseert zich op een studie naar alternatieve gelijkvloerse oplossingen voor de spoorwegovergang bij Franeker.

In de studie is door een risico-analyse nagegaan of de gelijkvloerse situatie kan blijven bestaan door toepassing van vernieuwende technieken en maatregelen, mogelijk resulterend in een pilot. De studie echter, zo laat minister Peijs nu weten, sluit uit dat de spoorwegovergang gelijkvloers kan blijven. De beslissing van de minister is voor Fryslân van groot belang. Op aandringen van de provincie is de genoemde studie opgenomen in een convenant tussen het Rijk en de provincies Fryslân en Groningen. Dit convenant voorziet in de gezamenlijke aanbesteding van de noordelijke treindiensten, een aanbesteding die onlangs is gestart. In het bestek voor deze aanbesteding is de uitstapclausule ook opgenomen. Een van de redenen om in de gezamenlijke aanbesteding te stappen was het perspectief voor een pilot voor een extra beveiligde gelijkvloerse spoorwegkruising in de rondweg bij Franeker.

In dit convenant heeft Fryslân zich het recht voorbehouden uit de gezamenlijke aanbesteding te treden als de oplossing voor de situatie bij De Kie niet naar tevredenheid is. Het college heeft op 7 december besloten dat de voorgestelde maatregel geen aanvaardbaar perspectief biedt en heeft dat de minister inmiddels laten weten. Daardoor ontstaat nu een situatie waarin de provincie opnieuw in overleg treedt met het Rijk. Het college heeft nog geen definitief besluit genomen over het wel of niet uittreden uit de gezamenlijke aanbesteding. Voordat het college daarover een besluit neemt informeert zij Provinciale Staten per brief, waarin het college haar standpunt uiteenzet. Na de statenvergadering van 15 december neemt het college een definitief besluit.

Het besluit van de minister betekent dat Fryslân met de gemeente Franekeradeel de aanleg en financiering van een viaduct moeten gaan onderzoeken. De keuze voor een viaduct boven een tunnel is ingegeven door de kosten. Een viaduct wordt geraamd op € 4,5 miljoen, een tunnel op € 9 miljoen. Naast de gelijkvloerse kruising in de rondweg bij Franeker kruist de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen ook de nog aan te leggen Haak om Leeuwarden. Daar moet een tunnel aangelegd worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân