Minder treinen met gevaarlijke stoffen in Venlo

Den Haag – Vanaf 2007 rangeren er beduidend minder treinen met gevaarlijke stoffen op het spooremplacement van Venlo, waardoor het emplacement binnen de veiligheidsnormen blijft. Mocht na juli 2007 blijken dat de veiligheidssituatie nog niet is verbeterd, dan maakt Verkeer en Waterstaat een plan om het emplacement buiten de stad te leggen. Dit is vastgelegd in een akkoord dat is ondertekend door de loco-burgemeester van Venlo en de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Daarnaast draagt het rijk 13 miljoen euro bij aan de stedelijke ontwikkeling rondom het spoor. Het rangeren van treinen met gevaarlijke stoffen blijkt vanaf 2007 aanzienlijk te verminderen omdat het merendeel van deze treinen via de Betuweroute naar Duitsland zullen gaan. Er blijven treinen die in Venlo moeten rangeren. Treinen uit het westen van Nederland, kunnen nog worden voorzien van een locomotief.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat