Baas Groep en Rotterdam: Octrooi glasvezeltechnologie

Waddinxveen – Op 29 oktober 2003 hebben Baas R&D en Gemeentewerken Rotterdam octrooi aangevraagd voor bewaking van dijken en overige geotechnische constructies met behulp van optische glasvezeltechnologie.

Dijkbewaking gebeurt nu door visuele inspectie. Hierbij is het niet mogelijk in een vroeg stadium uitdroging en inzakken of verschuiven van dijklichamen waar te nemen en dus vroegtijdig maatregelen te treffen. Met meerdere glasvezelsensoren kunnen zowel het vochtgehalte, droge en natte plekken, als de vervorming van dijklichamen gedetecteerd worden.

De recente problemen met veendijken tonen aan dat een betrouwbare en permanente bewaking noodzakelijk is. De ontwikkelde glasvezeltechnologie maakt deze bewaking mogelijk. Dit is reeds in 1994 door Baas R&D wetenschappelijk onderzocht en aangetoond.

Inmiddels zijn met het kennisinstituut voor slappe grond en waterkeringen, GeoDelft, verkennende gesprekken gevoerd over de inzetbaarheid van deze technologie voor waterschappen.

Glasvezeltechnologie is eenvoudig en tegen lage kosten aan te brengen, bevat geen elektrische componenten en is inert. Een centrale meldkamer is permanent op de hoogte van de status van de dijken en kan direct maatregelen nemen als daar aanleiding toe is. Met een enkele sensor kan een dijkvak van enkele kilometers eenvoudig worden bewaakt.

Aanvullend op het bewaken van dijken is de octrooiaanvraag ook een belangrijke stap voorwaarts voor permanente monitoring van geotechnische constructies in het algemeen. Mogelijk gevaarlijke situaties van de betreffende constructie kunnen hiermee voorkomen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Baas Groep B.V.

Baas Groep en Rotterdam: Octrooi glasvezeltechnologie | Infrasite

Baas Groep en Rotterdam: Octrooi glasvezeltechnologie

Waddinxveen – Op 29 oktober 2003 hebben Baas R&D en Gemeentewerken Rotterdam octrooi aangevraagd voor bewaking van dijken en overige geotechnische constructies met behulp van optische glasvezeltechnologie.

Dijkbewaking gebeurt nu door visuele inspectie. Hierbij is het niet mogelijk in een vroeg stadium uitdroging en inzakken of verschuiven van dijklichamen waar te nemen en dus vroegtijdig maatregelen te treffen. Met meerdere glasvezelsensoren kunnen zowel het vochtgehalte, droge en natte plekken, als de vervorming van dijklichamen gedetecteerd worden.

De recente problemen met veendijken tonen aan dat een betrouwbare en permanente bewaking noodzakelijk is. De ontwikkelde glasvezeltechnologie maakt deze bewaking mogelijk. Dit is reeds in 1994 door Baas R&D wetenschappelijk onderzocht en aangetoond.

Inmiddels zijn met het kennisinstituut voor slappe grond en waterkeringen, GeoDelft, verkennende gesprekken gevoerd over de inzetbaarheid van deze technologie voor waterschappen.

Glasvezeltechnologie is eenvoudig en tegen lage kosten aan te brengen, bevat geen elektrische componenten en is inert. Een centrale meldkamer is permanent op de hoogte van de status van de dijken en kan direct maatregelen nemen als daar aanleiding toe is. Met een enkele sensor kan een dijkvak van enkele kilometers eenvoudig worden bewaakt.

Aanvullend op het bewaken van dijken is de octrooiaanvraag ook een belangrijke stap voorwaarts voor permanente monitoring van geotechnische constructies in het algemeen. Mogelijk gevaarlijke situaties van de betreffende constructie kunnen hiermee voorkomen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Baas Groep B.V.