Historische spoorbrug Krommenie wordt flink opgeknapt

Op termijn wordt de historische spoorbrug over de Nauernasche Vaart in Krommenie helemaal vervangen, maar voor nu moet een grondige opknapbeurt volstaan. Zo blijft de brug veilig voor het treinverkeer en de scheepvaart.

Het object bestaat uit twee bruggen die Wormerveer met Krommenie verbinden. Om beide bruggen toegankelijk en veilig te houden, voor zowel het weg- als het vaarverkeer, is een grootschalige renovatie van de brug noodzakelijk.

De brug staat al langere tijd op de nominatie om vervangen te worden. Een vergunning voor een eerder plan, waarbij beide bruggen zouden worden samengevoegd, werd niet verleend. Daarop besloot de provincie Noord-Holland om eerst groot onderhoud aan de brug uit te voeren. Om de brug te laten voldoen aan de huidige eisen voor bruggen, is een grootschalige renovatie echter nodig. Op termijn zullen beide delen van Brug Krommenie vervangen worden.

Start schoonmaken en schilderen

Met die grootschalige renovatie is inmiddels een begin gemaakt. In maart is ProRail gestart met schoonmaken en schilderen van de brug. Het schilderwerk is uitbesteed aan straal-en schildersbedrijf West BV.

In april worden de remmingwerken vervangen. Dit zijn ‘hekken’ die zorgen voor bescherming van de brug en de scheepvaart. De palen worden van staal en het remmingwerk zelf van composiet in plaats van hout. Ook worden de geleidingen en de twee aanmeerplaatsen vernieuwd. De aannemer die deze opdracht uitvoert is De Boer & De Groot civiele werken.

Remmingswerken gesloopt en vervangen

De werkzaamheden aan de brug zijn voor een deel in een treinvrije periode gepland. De onderkant van de brug is inmiddels geschilderd. Het schilderwerk aan de bovenkant wordt gedaan in een weekend waarin er geen treinen rijden, omdat het van belang is dat er geen spanning op de bovenleiding staat als de werkzaamheden worden gedaan. Deze treinvrije periode is gepland in het Paasweekend. Van zaterdag 16 april 01.00 uur tot en met dinsdag 19 april 05.00 uur rijden er geen treinen.

Eerst worden de remmingwerken gesloopt en daarna vervangen. Daarom is het noodzakelijk om de openingstijden van de spoorbrug sterk te beperken. Dit is besloten in nauw overleg met gemeente, hoogheemraadschap en belanghebbende bedrijven. Uitgangspunt is dat het vaarverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt en dat er veilig kan worden gewerkt.

2026

Onderzoek heeft aangetoond dat de fundering van de brug niet hergebruikt kan worden en moet worden vervangen. De komende periode wordt de vervanging van de brug technisch uitgewerkt en wordt met verschillende betrokkenen gesproken over hoe en wanneer het vervangen van de brug het beste plaats kan vinden. De verwachting is dat de twee bruggen van de Brug Krommenie medio 2026 vervangen zijn.

Lees ook:

Auteur: Hendrielle de Groot