Spoorvernieuwingstrein Swietelsky. Foto: Swietelsky

Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf gegund aan Swietelsky

Foto: Swietelsky

ProRail laat in opdracht van de provincie Limburg de spoorlijn Heerlen-Landgraaf verdubbelen. Dit project is gegund aan spooraannemer Swietelsky, die in het najaar van start gaat met de uitvoering.

Naast het verdubbelen van het spoor worden ook bestaande spoorviaducten aan de Euregioweg, de Melchersstraat en de Spoorstraat in Landgraaf aangepast en worden er nieuwe viaducten gebouwd bij de Spoordamstraat in Heerlen. De overweg aan de Glas mij-Weg verdwijnt, evenals station De Kissel. De gemeente Heerlen sluit de Glas mij-Weg via het nieuwe viaduct in de Spoordamstraat aan op de Mijnspoorweg. Ten slotte past Swietelsky de opstelterreinen voor treinen en perrons van de stations Heerlen en Landgraaf aan.

Buitendienststellingen

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd tijdens buitendienststellingen. De eerste staat gepland in het weekend van 24 tot 27 september. Daarna volgt nog een treinvrije periode van 5 tot 8 oktober en van 28 tot 31 januari 2022. Het grootste deel van het werk zal vervolgens worden gedaan tijdens een negenweekse spoorsluiting van 5 maart tot en met 7 mei 2022. Aan het einde van 2022 moet de spoorverdubbeling gereed zijn.

Oorspronkelijk stond de start van de bouw gepland voor november 2020, maar onder meer de stikstofcrisis en een uitspraak van de Raad van State zorgden voor vertraging. Op dit moment voert Swietelsky al onderzoeken uit op verschillende locaties en graaft proefsleuven om de exacte locatie van kabels en leidingen in de omgeving van het spoor te bepalen. Ook voert het bedrijf bodemonderzoek uit en wordt er gewerkt aan het verwijderen van groen en het kappen van bomen.

Bomenkap compenseren

Dat wordt gedaan in samenwerking met een ecoloog, die controleert of er geen nesten in de bomen zitten. Als dat wel het geval is, blijven de bomen staan tot de nesten verlaten zijn. Hoewel er een vergunning is verkregen voor de kap van alle bomen in de nabijheid van de spoorverdubbeling, zegt Swietelsky er naar te streven om zoveel mogelijk bomen te laten staan. Samen met een groenexpert van beide gemeenten wordt per boom bekeken of deze kan blijven staan. Bomen verwijderd moeten worden voor de werkzaamheden, compenseert ProRail op een andere locatie.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Paul van den Boogaard