Spoorwerkzaamheden bovenleiding Den Bosch

‘Niet alle elektriseringen van baanwerkers worden gemeld’

Spoorbeheerder ProRail vreest dat het aantal elektriseringen van baanwerkers hoger ligt dan het aantal gerapporteerde meldingen. Het vermoeden bestaat dat spooraannemers niet altijd de moeite nemen om dit soort ongevallen door te geven omdat ze vinden dat het maar kleine incidenten zijn. “Dat vinden wij geen goede ontwikkeling.”

De spoorbeheerder reageert daarmee op de cijfers uit het rapport Spoorveiligheid 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daaruit bleek dat het aantal elektriseringen in 2019 met negen ongevallen nog nooit zo hoog is geweest als in de afgelopen tien jaar. In twee gevallen raakte een medewerker zwaargewond.

Meldingsbereidheid

Dat het aantal meldingen is gestegen in 2019, verbaast ProRail niet. “De toename is naar ons oordeel juist ontstaan omdat we bezig zijn met een verbeterslag.” De spoorbeheerder probeert op allerlei manieren de bereidheid om meldingen te doen te vergroten. Meldingen helpen immers om gerichte acties te ondernemen om de veiligheid te verbeteren, de kans op ongevallen te verkleinen en monteurs bewust te maken van de risico’s.

Zo voert de afdeling veiligheid van ProRail jaarlijks zo’n 150 inspecties uit bij spoorwerkzaamheden. Bij elke inspectie vertellen de inspecteurs expliciet aan monteurs dat ze elektriseringen moeten melden en dat ze na elk incident ook hun huisarts moeten bezoeken voor een controle.

Toch is er nu waarschijnlijk sprake van onderrapportage, zoals ILT in het veiligheidsjaarverslag over 2019 ook al opperde als mogelijkheid. Dat leidt ProRail onder meer af uit het geringe aantal elektriseringen dat dit jaar is gemeld. Het ging om drie ongevallen, volgens de spoorbeheerder kleine incidenten. Bij een daarvan kreeg een stratenmaker een schok. Wat ook niet meehielp, was dat de inspecteurs sinds de corona-uitbraak minder vaak op pad kunnen gaan. “Daardoor kun je ervan uitgaan dat het aantal meldingen ook is gedaald.”

Spanningsloos werken kan niet altijd

Hoewel de spanning sinds eind 2017 van de bovenleiding wordt gehaald om het werk veiliger te maken, blijven er volgens ProRail altijd momenten bestaan waarop monteurs een schok kunnen oplopen. “Monteursploegen werken met schakel- en onderstations en relaiskasten langs de baan. Dat zijn installaties waar spanning op staat. Als zij een elektrische storing moeten zoeken, kan dat niet spanningsloos. Na het vinden van de storing kunnen monteurs spanningsloos werken, maar als ze klaar zijn moeten ze testen en dan moet er weer spanning zijn. Dat geldt ook bij projecten, want ook daar moet worden getest.”

Lees ook: Stijgende lijn in ongevallen met elektrisering van baanwerkers

Auteur: Redactie Infrasite