Record aantal treinen rijdt op tijd

Het eerste half jaar van 2018 reed 92,1 procent van de treinen op tijd. Nog nooit eerder reden de treinen in Nederland met zo’n hoge punctualiteit. Als je kijkt naar een maximale vertraging van 5 minuten komt zelfs 96% van de treinen op tijd aan op de plaats van bestemming. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van ProRail. Op de regionale lijnen is de punctualiteit nog een stuk hoger. Daar reed 95,2 procent van alle treinen op tijd.

Meer treinen en vaker op tijd

Ondanks dat het aantal treinen de afgelopen jaren spectaculair is gestegen en daarmee potentieel het risico op vertraging toeneemt, neemt het aantal treinen dat op tijd rijdt de afgelopen jaren elk jaar weer toe. Volgens Pier Eringa "blijkt maar weer eens dat we in Nederland een heel goed spoorsysteem hebben. Dit zijn cijfers waar ze in het buitenland jaloers op zijn.’

Bereikbaarheid

‘De betrouwbaarheid van de trein neemt alleen maar verder toe. Voor reizigers een belangrijke reden vaker voor de trein te kiezen. Nu is het aandeel van de trein op het totaal met 10 procent nog veel te laag. Trein is het perfecte massavervoermiddel van en naar het centrum van de stad en naar belangrijke economische knooppunten, zoals Schiphol. Een spoorbaan heeft dezelfde capaciteit als een vijfbaanssnelweg. Het spoor is niet alleen duurzaam qua uitstoot van CO2, maar ook simpelweg qua gebruik van de ruimte. Elektrische auto’s en schonere automobiliteit levert voorlopig nog niet zo veel op. Snelle winst zit in de zogenaamde ‘modal shift’. Ook al is het mooi om te proberen verkeer op de weg duurzamer te maken, beter is het om (vracht)verkeer van de weg af te halen en over te hevelen naar het groene spoor. De trein is niet alleen een alternatief voor de weg, maar kan ook heel goed als aanvulling op de (elektrische) auto of fiets in de stad fungeren: parkeren bij de trein en snel verder per spoor. Rondom de grote steden loopt het vast. Het is duidelijk dat meer asfalt daar niet helpt, omdat juist de steden auto’s weren. De trein komt daar snel en eenvoudig, recht in het centrum.’

Meer invloed van buitenaf

Het spoor blijft kwetsbaar voor storingen van buitenaf. Dat aandeel loop verder op tot bijna 60%. Ook zien we dat het aantal grotere storingen in vergelijking met voorgaande jaren niet naar beneden gaat. Omdat we met meer treinen zijn gaan rijden zien we dat een incident dat voorheen een kleine vertraging tot gevolg had, nu veel sneller een grotere storing tot gevolg heeft. Er staat namelijk treinverkeer vlak achter dat ook last heeft van het incident ervóór. Dat heeft veel sneller een sneeuwbaleffect tot gevolg. We hebben dit jaar een aantal grote incidenten gehad die ervoor gezorgd hebben dat de eerste helft van het jaar wat meer treinen uitvielen. De januaristorm was een belangrijke. Ook de stakingen bij de regionale vervoerders drukken dat cijfer wat omhoog. De verwachting is dat het over een jaar genomen weer naar beneden bijgesteld wordt.

Prestaties online

ProRail vindt het belangrijk dat iedereen zelf kan beoordelen of de spoorbeheerder goed werk verricht. Daarom bestaat er altijd een online dashboard waar gegevens over gemaakte reizen zijn terug te vinden. Dat dashboard wordt nu flink uitgebreid. Het ProRail Prestatie Dashboard is hier te vinden: https://prestaties.prorail.nl/

Reizigersverkeer OV-chip

Voor de berekening van stiptheid van het reizigersverkeer op het Nederlandse spoor wordt sinds dit jaar gebruik gemaakt van OV-chipgegevens. Daarmee kunnen we nog beter zien of beloofde reizen zijn waargemaakt. Ook kijkt ProRail naar het aantal treinen dat volgens dienstregeling rijdt.

Combinaties voor een goed beeld

In de nieuwe openbare gegevens over reizigerspunctualiteit worden verschillende gegevens gecombineerd. De aankomstgegevens van de trein (was de trein op tijd), de uitval van treinen (reed de trein) en dus gegevens van de OV-chipkaart (kwam de reiziger op tijd op plaats van bestemming). Het gaat dan om treinreizen die gemaakt zijn met vervoerder NS. Voor regionale vervoerders zijn andere afspraken gemaakt en is alleen de aankomsttijden van de treinen zichtbaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail