ProRail stuurt beheerplan 2018 naar Tweede Kamer

Meer treinverkeer mogelijk maken, nog beter onderhoud en spoor, stations verder verbeteren en niet te vergeten de dagelijkse verkeersleiding. Dat zijn onze plannen voor 2018 in een notendop. Hoe we dat gaan doen staat in ons beheerplan. Dinsdag 19 december 2017 is deze naar de Tweede Kamer verstuurt en kan iedereen lezen wat er volgend jaar op ons spoorprogramma staat.

ProRail verzorgt de verkeersleiding op het totale Nederlandse spoor en maakt jaarlijks de dienstregeling voor alle 40 reizigers- en goederenvervoerders op het spoor. Ambitie is om meer treinen te laten rijden. Er staan daarvoor in 2018 verschillende bouwplannen op de rol.

Stationswerk 2018

 • Project Zuidas Dok: De werkzaamheden, die in totaal tien jaar in beslag nemen, omvatten de verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid en modernisering van station Amsterdam Zuid
 • Bij station Driebergen Zeis bouwen we een nieuw station, busstation en parkeergarage
 • Het spoor tussen Zwolle en de kruising bij Herfte wordt verdubbeld
 • Station Zwolle krijgt een extra perron voor de intercity naar Enschede. Daarnaast wordt ook een vrije spoorkruising (dive-under) aangelegd, waardoor treinen van en naar Emmen en Meppel elkaar vrij kunnen kruisen
 • Start bouw reizigerstunnel station Gorinchem
 • Aanpassing Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal om een rechtstreekse trein naar Londen mogelijk te maken
 • Vernieuwing en verbetering van het station Ede – Wageningen
 • Nieuwbouw van het station Lansingerland – Zoetermeer
 • Plaatsen zonnepanelen op het dak van station Eindhoven
 • Stationsmeubilair vernieuwen op onder meer de volgende lijnen: Maaslijn,
 • Gelderse lijn, Flevoland, Amsterdam-Utrecht

Werken aan spoorinfrastructuur

 • Elektrificatie van de lijn Nijmegen – Roermond
 • Onderdoorgang Barneveld Harselaar vervangt de drukke spoorwegovergang aan de Stationsweg/Baron van Nagellstraat
 • Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL)
 • In samenwerking met Rijkswaterstaat realiseren we een nieuwe goederenspoorlijn over de nieuwe Botlekbrug en een rijbaan voor langzaam verkeer
 • Er komt een nieuw derde spoor vanaf Zevenaar Oost tot aan de Duitse grens. Dit derde spoor met een lengte van drie kilometer, is het Nederlandse deel van de uitbreiding van het bestaande tweesporige traject tussen Zevenaar Oost en Oberhausen
 • We verlengen het spoor tussen Roodeschool en Eemshaven met drie kilometer en passen een stuk bestaand spoor aan om het geschikt te maken voor reizigerstreinen. Het station Roodeschool wordt verplaatst en voorjaar 2018 geopend. Aan de bootterminal Eemshaven wordt een nieuw (meest noordelijke) station geopend
 • Om de groei van het aantal treinen van reizigersvervoerders te faciliteren, realiseren wij met het programma Behandelen en Opstellen tot en met 2024 extra opstelcapaciteit voor ongeveer 500 rijtuigen. Hiermee lossen we een deel van het tekort aan opstelcapaciteit op

Verkeersleiding en bijsturing
Onder het motto ‘Be- en Bijsturing van de Toekomst’ werken wij met onze partners aan de verbetering van de bijsturing bij verstoringen gericht op het verminderen van hinder voor de spoorvervoerders en reizigers. Enerzijds door voorspelbaar en betrouwbaar te handelen bij verstoringen waardoor spoorvervoerders weten waar ze aan toe zijn, anderzijds door het vervoer tijdens een verstoring zo goed mogelijk te garanderen en de opstart na de verstoring zo kort mogelijk te laten zijn. De komst van het Centraal Monitoring en Beslis Orgaan (CMBO) in 2017 is daar het meest aansprekende voorbeeld van: binnen de sector is ProRail de enige partij die de dienstregeling van alle spoorvervoerders bijstuurt. Er zijn nieuwe maatregelen (Vooraf Gedefinieerde Bijsturing) opgesteld die worden uitgevoerd bij een verstoring.

Onderhoudsopgave
De beperkte financiële overheidsmiddelen vragen om maatregelen om het spoor(onderhoud) ook in de toekomst betaalbaar te houden. Tegelijkertijd leidt de toegenomen capaciteitsvraag van spoorvervoerders tot minder beschikbare tijd voor geplande (onderhouds)werkzaamheden, terwijl de behoefte aan werkzaamheden stijgt. De laatste jaren is er een toename in hinder voor reizigers en verladers. We zien dat het spanningsveld tussen een beschikbaar, betaalbaar en betrouwbaar spoor toeneemt. Het programma ‘Toekomstbestendig werken aan het spoor’, waarin ProRail samenwerkt met het ministerie van IenW en partijen in de spoorsector, speelt een belangrijke rol in het realiseren van onze ambities om meer treinverkeer mogelijk te maken en tegelijkertijd het spoor in goede conditie te houden. Werkzaamheden aan het spoor worden voortaan meerjarig vooruit gepland.

Download
Lees het beheerplan 2018 van ProRail op de website van ProRail

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail

ProRail stuurt beheerplan 2018 naar Tweede Kamer | Infrasite

ProRail stuurt beheerplan 2018 naar Tweede Kamer

Meer treinverkeer mogelijk maken, nog beter onderhoud en spoor, stations verder verbeteren en niet te vergeten de dagelijkse verkeersleiding. Dat zijn onze plannen voor 2018 in een notendop. Hoe we dat gaan doen staat in ons beheerplan. Dinsdag 19 december 2017 is deze naar de Tweede Kamer verstuurt en kan iedereen lezen wat er volgend jaar op ons spoorprogramma staat.

ProRail verzorgt de verkeersleiding op het totale Nederlandse spoor en maakt jaarlijks de dienstregeling voor alle 40 reizigers- en goederenvervoerders op het spoor. Ambitie is om meer treinen te laten rijden. Er staan daarvoor in 2018 verschillende bouwplannen op de rol.

Stationswerk 2018

 • Project Zuidas Dok: De werkzaamheden, die in totaal tien jaar in beslag nemen, omvatten de verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid en modernisering van station Amsterdam Zuid
 • Bij station Driebergen Zeis bouwen we een nieuw station, busstation en parkeergarage
 • Het spoor tussen Zwolle en de kruising bij Herfte wordt verdubbeld
 • Station Zwolle krijgt een extra perron voor de intercity naar Enschede. Daarnaast wordt ook een vrije spoorkruising (dive-under) aangelegd, waardoor treinen van en naar Emmen en Meppel elkaar vrij kunnen kruisen
 • Start bouw reizigerstunnel station Gorinchem
 • Aanpassing Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal om een rechtstreekse trein naar Londen mogelijk te maken
 • Vernieuwing en verbetering van het station Ede – Wageningen
 • Nieuwbouw van het station Lansingerland – Zoetermeer
 • Plaatsen zonnepanelen op het dak van station Eindhoven
 • Stationsmeubilair vernieuwen op onder meer de volgende lijnen: Maaslijn,
 • Gelderse lijn, Flevoland, Amsterdam-Utrecht

Werken aan spoorinfrastructuur

 • Elektrificatie van de lijn Nijmegen – Roermond
 • Onderdoorgang Barneveld Harselaar vervangt de drukke spoorwegovergang aan de Stationsweg/Baron van Nagellstraat
 • Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL)
 • In samenwerking met Rijkswaterstaat realiseren we een nieuwe goederenspoorlijn over de nieuwe Botlekbrug en een rijbaan voor langzaam verkeer
 • Er komt een nieuw derde spoor vanaf Zevenaar Oost tot aan de Duitse grens. Dit derde spoor met een lengte van drie kilometer, is het Nederlandse deel van de uitbreiding van het bestaande tweesporige traject tussen Zevenaar Oost en Oberhausen
 • We verlengen het spoor tussen Roodeschool en Eemshaven met drie kilometer en passen een stuk bestaand spoor aan om het geschikt te maken voor reizigerstreinen. Het station Roodeschool wordt verplaatst en voorjaar 2018 geopend. Aan de bootterminal Eemshaven wordt een nieuw (meest noordelijke) station geopend
 • Om de groei van het aantal treinen van reizigersvervoerders te faciliteren, realiseren wij met het programma Behandelen en Opstellen tot en met 2024 extra opstelcapaciteit voor ongeveer 500 rijtuigen. Hiermee lossen we een deel van het tekort aan opstelcapaciteit op

Verkeersleiding en bijsturing
Onder het motto ‘Be- en Bijsturing van de Toekomst’ werken wij met onze partners aan de verbetering van de bijsturing bij verstoringen gericht op het verminderen van hinder voor de spoorvervoerders en reizigers. Enerzijds door voorspelbaar en betrouwbaar te handelen bij verstoringen waardoor spoorvervoerders weten waar ze aan toe zijn, anderzijds door het vervoer tijdens een verstoring zo goed mogelijk te garanderen en de opstart na de verstoring zo kort mogelijk te laten zijn. De komst van het Centraal Monitoring en Beslis Orgaan (CMBO) in 2017 is daar het meest aansprekende voorbeeld van: binnen de sector is ProRail de enige partij die de dienstregeling van alle spoorvervoerders bijstuurt. Er zijn nieuwe maatregelen (Vooraf Gedefinieerde Bijsturing) opgesteld die worden uitgevoerd bij een verstoring.

Onderhoudsopgave
De beperkte financiële overheidsmiddelen vragen om maatregelen om het spoor(onderhoud) ook in de toekomst betaalbaar te houden. Tegelijkertijd leidt de toegenomen capaciteitsvraag van spoorvervoerders tot minder beschikbare tijd voor geplande (onderhouds)werkzaamheden, terwijl de behoefte aan werkzaamheden stijgt. De laatste jaren is er een toename in hinder voor reizigers en verladers. We zien dat het spanningsveld tussen een beschikbaar, betaalbaar en betrouwbaar spoor toeneemt. Het programma ‘Toekomstbestendig werken aan het spoor’, waarin ProRail samenwerkt met het ministerie van IenW en partijen in de spoorsector, speelt een belangrijke rol in het realiseren van onze ambities om meer treinverkeer mogelijk te maken en tegelijkertijd het spoor in goede conditie te houden. Werkzaamheden aan het spoor worden voortaan meerjarig vooruit gepland.

Download
Lees het beheerplan 2018 van ProRail op de website van ProRail

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail