Witteveen+Bos ontvangt erkenning ProRail

In januari 2017 ontving Witteveen+Bos van ProRail de erkenningen voor ‘spoordragende’ en ‘niet-spoordragende’ Civieltechnische en Utilitaire Constructies. Deze erkenningen maakt Witteveen+Bos een zelfstandig adviseur op de spoormarkt, die alle constructies in en om het spoor mag ontwerpen en engineeren.

Met de verkregen erkenningen kan Witteveen+Bos advies bieden aan ProRail, aannemers, gemeenten, provincies en andere overheden over onder andere spooronderdoorgangen, vaste en beweegbare spoorbruggen, verdiepte liggingen en viaducten alsmede alle andere denkbare civieltechnische constructies in en om het spoor. Samen met andere disciplines is Witteveen+Bos in staat van het eerste initiatief tot en met de detailleringsfase te komen tot integrale oplossingen in een spoorse omgeving. Onze aanpak kenmerkt zich door aandacht voor omgeving en belanghebbenden. Constructies rond het spoor hebben daarop vaak een grote impact. Op dit moment werkt Witteveen+Bos onder andere aan spoorkruisingen die onderdeel zijn van de Aanpak Ring Zuid Groningen, de Oosterweelverbinding in Antwerpen, Spoorzone Delft, Verbindingsweg Borne en de onderdoorgang Deventer Oostriklaan.

Tot eind 2016 voerde Witteveen+Bos integrale spoorse advisering uit via Railinfra Solutions V.O.F. Met de partners in deze vennootschap is besloten om na afronding van de lopende projecten de structurele samenwerking te beëindigen. Vanaf januari 2017 gaat Witteveen+Bos zelfstandig verder in het werkveld van constructieve advisering voor projecten waar een ProRail-erkenning voor benodigd is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos