Politieke besluitvorming positionering ProRail

Donderdag 22 december 2016 heeft de Tweede Kamer vergaderd over de positionering van ProRail. Het Kabinet is voornemens van ProRail een ZBO te maken. Een meerderheid van de Kamer heeft aangegeven dat er nog veel onduidelijk is en moet worden onderzocht alvorens tot een inhoudelijk oordeel te kunnen komen over het voorstel van het kabinet.

Spoorsector
Dat de spoorsector collectief kanttekeningen plaatst bij het kabinetsvoorstel, ziet de Kamer als een belangrijk signaal. Ook wil de Kamer dat de positionering van ProRail bekeken wordt in de totale discussie over marktwerking op het spoor, waarin vier scenario’s worden uitgewerkt.

Nader onderzoek
De staatssecretaris heeft aangegeven na de verkiezingen nadere informatie te sturen. Een definitief oordeel vindt dan ook plaats onder een nieuw kabinet, met medeneming van hetgeen uit het scenario-onderzoek in het voorjaar volgt. Een eventueel wetsvoorstel tot omvorming wordt dan ook niet eerder dan eind 2017 verwacht. Het oordeel of omvorming van ProRail wenselijk is, is aan de dan zittende Tweede Kamer.

Zorgvuldig proces
We zijn tevreden met deze uitkomst. Ons standpunt is vanaf het begin geweest dat wij loyaal zijn aan politieke besluitvorming. Wel hebben we voortdurend aangegeven dat elke positieverandering een zorgvuldig proces vereist gezien de belangen van alle betrokkenen, zoals medewerkers, en reizigers- en goederenvervoerders. Dat betekent voor ons dat er goed onderzoek gedaan moet zijn naar de consequenties. Het gaat om consequenties op juridisch gebied, voor de governance, de financiën en niet in de laatste plaats voor onze medewerkers. Op dit moment zijn daarover gesprekken tussen ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie (van de redactie)
Lees op RailvervoerSite
Onderzoek McKinsey naar impact andere positionering ProRail klaar
ProRail definitief publiek

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail