Onderzoek McKinsey naar impact andere positionering ProRail klaar

Het kabinet besloot onlangs van ProRail een zbo te maken. Dit besluit gaat er van uit dat aan een aantal belangrijke uitgangspunten kan worden voldaan. Naar aanleiding van het kabinetsbesluit heeft ProRail aan McKinsey gevraagd een impactanalyse te maken om te bezien hoe de uitgangspunten kunnen worden ingevuld en om ProRail op een beheerste wijze voor te bereiden op de vervolgstappen. ProRail gaat de uitkomsten van dit rapport gebruiken om samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu de vervolgstappen voor te bereiden.

Download
Download het rapport Zbo-transitie ProRail

Meer informatie (van de redactie)
Lees op RailvervoerSite het bericht ProRail definitief publiek

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail