Afspraken elektrificatie spoorverbinding Antwerpen – Weert

De Provincie Limburg en de gemeente Weert zijn blij met de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederlandse en Vlaamse bewindslieden op de Vlaams-Nederlandse Top die 7 november 2016 in Gent plaatsvond. Op de Top werd onder andere gesproken over de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Antwerpen en Weert. Voor de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer per spoor is de elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol, Neerpelt en Weert een Vlaamse spoorprioriteit in het kader van de opmaak van het nieuw meerjareninvesteringsplan 2016-2020. Nederland zal een beroep op Europese fondsen om de spoorlijn op zijn grondgebied te elektrificeren ondersteunen.

“Het is goed dat er nu overeenstemming is tussen beide landen over een dossier dat essentieel is voor het personenverkeer tussen Nederland en België”, stelt verantwoordelijk gedeputeerde voor openbaar vervoer, Patrick van der Broeck. “Er is domweg een aantal bottlenecks als het gaat om grensoverschrijdende treinverbindingen. Met relatief simpele ingrepen kan dit probleem worden opgelost. Met alle voordelen van dien voor de reiziger. Maar ook voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en kennisuitwisseling in het euregio-gebied. Limburg heeft hier jaren voor gepleit. Dit is een erkenning vanuit Vlaanderen en Nederland.”

Wethouder Frans van Eersel van de gemeente Weert: “De treinverbinding Weert-Antwerpen is nu benoemd tot een van de spoorprioriteiten in Vlaanderen. Dit is een doorbraak. Een beloning voor het harde werken en lobbyen achter de schermen. Het Belgische achterland wordt bereikbaar voor inwoners van Weert, Midden-Limburg, Zuidoost-Brabant en vice versa. Weert gelooft al jaren in de verbinding en heeft daarvoor ook al € 2 miljoen op de begroting gereserveerd. Ook de provincie heeft een bijdrage toegezegd. Snel aan de slag met een projectgroep zou ik zeggen. Het standpunt van Weert over goederenvervoer blijft onverkort hetzelfde: Nee, tenzij onder de stad door.”

De elektrificatie tussen Mol/Neerpelt en Weert was een van de punten op de Vlaams-Nederlandse Top. Minister-president Geert Bourgeois, minister-president Mark Rutte en een aantal leden van hun regeringen hebben overlegd over het verbreden en verdiepen van de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Ontmoetingen op het hoogste politieke niveau tussen Vlaanderen en Nederland vinden al sinds de jaren negentig plaats. Op die ontmoetingen streven bewindslieden ernaar een koers uit te zetten voor versterkte samenwerking op een groot aantal terreinen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg