ProRail omarmt nieuwe aanpak tegen suïcide

Op de conferentie Samen voor Leven stelde CEO Pier Eringa met ProRail al veel te doen in de strijd tegen suïcide op het spoor. Maar we willen graag veel meer in maatschappelijke gezamenlijkheid de strijd aangaan. De nieuwe aanpak die 113Online 8 september 2016 lanceerde is dan ook zeer welkom.

Zeven regio’s maken sinds kort deel uit van een nieuw initiatief van 113Online, het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet). Dat werd donderdag 8 september bekendgemaakt op de conferentie Samen voor Leven die ProRail, NS en 113Online hielden. De herkenning, veiligheid, behandeling en organisatie van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag kan en moet veel beter. Tijd voor een geïntegreerde actieaanpak van hoop en hulp gebaseerd op succesvolle voorbeelden uit onder meer Canada, Duitsland en UK.

Suïcidepreventie doe je samen
Het idee dat preventie niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector, wordt steeds breder gedeeld. ProRail en NS, die op dit vlak al veel kennis en expertise hebben opgedaan, delen deze opvatting. Succesvolle suïcide-preventie werkt alleen in een zogeheten community-aanpak. Familie en naasten, GGD’en, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, GGZ-instellingen, maar ook de vervoerssector en sociaal-economische sector werken intensief samen. Onze overtuiging is dat met een intensivering op dit vlak nog meer winst is te halen.

Regio’s
Zeven regio’s starten met Supranet Community Zuid-Oost Brabant, Zaanstreek Waterland, Zeeland, Friesland, Den Haag, Haarlem/Zuid Kennemerland en Groningen starten met proeftuinen. Wat hen bindt, is dat ze niet langer willen dat burgers in hun regio eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. In de proeftuinen staat lokale samenwerking en actiegericht werken voorop. De Community-aanpak bestaat uit het actief mobiliseren van de regio met een campagne. Er wordt tegelijkertijd ingezet op het trainen van gatekeepers, het optimaliseren van de ketenzorg en aandacht voor specifieke risicogroepen – bijvoorbeeld jongeren. De regierol ligt bij de GGD’en. De samenwerking met andere sectoren maakt het verschil.

Succesvolle internationale voorbeelden
Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en inmiddels in meer dan 70 regio’s over de hele wereld toegepast. In o.a. Canada, Duitsland en UK werd met dit programma tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides bereikt. Supranet Community wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en 113Online

Meer informatie
Meer informatie over Supranet Community

Stichting 113Online is een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie. 113Online verleent online en telefonische hulp. www.113online.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail