Update Moerdijkbrug

De spoorlassen op de Moerdijkbrug blijven ons parten spelen. De lassen slijten relatief snel, waardoor structureel herstel wenselijk is. Momenteel onderzoekt ProRail verschillende onderhouds- en herstelmethodieken.

Tijdelijke snelheidsbeperkingen
ProRail heeft tijdelijke snelheidsbeperkingen ingevoerd om slijtage van de lassen op de korte termijn zoveel mogelijk te beperken. Deze snelheidsbeperkingen hebben een beperkte impact op de rijtijd.

Mogelijk meer ongeplande buitendienststellingen
De structurele oplossing vergt nader onderzoek en uitwerking, onder meer vanwege de bijzondere spoorconstructie op de Moerdijkbrug. ProRail betrekt reizigers- en goederenvervoerders, consumentenorganisaties en de ILT bij dit onderzoek. Het is mogelijk dat op de korte termijn (totdat de structurele oplossing is gerealiseerd) nog meer ongeplande buitendienststellingen nodig zijn om kort noodzakelijk onderhoud aan de lassen te plegen.

Meer informatie (van de redactie)
Lees op Railvervoersite ook het bericht Zoeken naar duurzame oplossing voor Moerdijkbrug op www.railvervoersite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail