Goederentreinen checken voortaan in op het spoor

Na reizigers, gaan nu ook goederenvervoerders inchecken voordat ze gebruik maken van het spoor. Via een nieuwe applicatie in onze verkeersleidingssystemen geven goederenvervoerders anderhalf uur van te voren aan onze verkeersleiding door of ze gebruik maken van hun gereserveerde tijdslot. Als ze dat niet doen, kan ProRail deze ruimte op het spoor gebruiken voor andere treinen, bijvoorbeeld een vertraagde reizigerstrein.

Het komt regelmatig voor: een goederenvervoerder bestelt een tijdslot op ons spoor, maar gebruikt deze niet. En dat heeft vaak een goede reden. De lading van over zee heeft vertraging, het is slecht weer in de Alpen of er staat teveel wind in de haven om containers te lossen. Ook kan er een verandering plaatsvinden in vraag en aanbod. Het is jammer dat deze geplande ruimte op het spoor dan verloren gaat, want op een spoor waar ruimte schaars is, is ieder treinpad er één. Sinds juli van dit jaar is deze werkwijze operationeel.

Netverklaring
Deze nieuwe applicatie wordt dan ook opgenomen als aanpassing in de netverklaring van 2017. De netverklaring is de dienstencatalogus van ProRail voor vervoerders. Het ontwerp hiervan voor 2018 is 2 september 2016 aan alle vervoerders voorgelegd. De Netverklaring bevat niet alleen technische informatie over het spoorwegnet dat ProRail beheert. Hij bevat ook de toegangsvoorwaarden voor het spoor en het aanbod van diensten aan de vervoerders.

Tarieven gebruiksvergoeding 2018
De tarieven die in de ontwerp-Netverklaring 2018 zijn opgenomen voor het gebruik van het Nederlandse spoor, de zogeheten gebruiksvergoeding, blijven nagenoeg stabiel in vergelijking met 2017. Voor 2018 passen we nog de huidige systematiek toe voor berekening van de vergoedingen. Later krijgen de vervoerders te maken met een nieuwe systematiek. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe Europese Richtlijnen voor spoorbeheerders. Lees meer over deze nieuwe methode in deze brief van Staatssecretaris Dijksma (die zij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. ProRail werkt de nieuwe systematiek uit in nauwe samenwerking met de vervoerders.

Proces
Vervoerders en belanghebbenden hebben tot 14 oktober 2016 de tijd om te reageren op de ontwerp-Netverklaring 2018. Vervolgens verwerkt ProRail de reacties en informeert de inzenders hierover. Op 9 december 2016 publiceert ProRail de definitieve Netverklaring 2018.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail