Teletekstpagina 751 voorlopig nog in de lucht

Treinreizigers kunnen de informatie op teletekstpagina 751 ook na 1 augustus blijven raadplegen. NS heeft op advies van Rover en andere consumentenorganisaties besloten de pagina voorlopig nog in de lucht te houden en in gesprek te gaan over de toekomst van de pagina.

Vorige week werd Rover verrast door het bericht dat NS wilde stoppen met de teletekstinformatie. In tegenstelling tot wat in berichtgeving stond geschreven, was dit niet was dit niet met instemming van de consumentenorganisaties. Rover ontving direct veel klachten van reizigers.

Reizigers die aangeven gebruik te maken van teletekst, zijn vaak niet in het bezit van een smartphone of vinden het gewoon handig even snel de storingsinformatie te checken zonder daarvoor een computer op te hoeven starten. Teletekst is een stuk laagdrempeliger dan een internetloos alternatief zoals voor iedere reis opbellen naar 9292 of NS-Klantenservice met de vraag of er momenteel nog storingen zijn en waar.

“Uw argument dat Teletekst niet in de NS-visie past, vinden wij geen overtuigende reden om dit kanaal af te schaffen als er nog wel vraag naar is”, schrijft Rover in een advies aan NS. NS heeft daarop laten weten de teletekstpagina voorlopig te handhaven en hierover met de consumentenorganisaties in gesprek te gaan. Rover is blij dat de teletekstinformatie daarmee niet per 1 augustus wegvalt. In de komende gesprekken zal Rover ervoor pleiten de teletekstinformatie te handhaven en meer af te stemmen met de teletekstpagina met wegverkeersinformatie voor automobilisten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER