Zoeken naar duurzame oplossing voor Moerdijkbrug

Maandag 18 juli 2016 werd ’s middags op de Moerdijkbrug een gebroken spoorstaaf geconstateerd, waardoor het treinverkeer hinder ondervond. De afgelopen tijd zijn reizigers en vervoerders op de Moerdijkbrug vaker geconfronteerd met een defect aan het spoor.

Moerdijkbrug
We kunnen ons daarom goed voorstellen dat reizigers zich afvragen wat er toch aan de hand is? In het kort komt het er op neer dat de spoorlassen op de brug ons parten spelen. Wij willen hiervoor een duurzame oplossing vinden, daarom onderzoeken we nu samen met de aannemer intensief verschillende onderhouds- en herstelmethodieken.

Compensatielassen
Het spoor is van ijzer en moet daarom de ruimte hebben om te krimpen en uit te zetten vanwege temperatuurverschillen. Want als het warm is zet ijzer uit en als het koud is krimpt ijzer. Om dit op te vangen beschikken sporen over compensatielassen. Deze zorgen ervoor dat het spoor voldoende ruimte heeft om uit te zetten cq langer te worden. Dit is ook het geval op de Moerdijkbrug. De situatie op de Moerdijkbrug is vergeleken met andere bruggen nog een tikkie anders, omdat de spoorstaven in een elastische emulsie gegoten zijn om zo èn de levensduur van de brug te verlengen èn de geluidoverlast van het treinverkeer voor bewoners tegen te gaan.

Voor- en nadelen
De levensduurverlenging van de brug en het beperken van de geluidoverlast zijn de voordelen van deze elastische emulsie. Het nadeel van de emulsie is dat als er defecten aan het spoor zijn, de emulsie moet worden opengebroken om bij het spoor te komen. Na de reparatie van het spoor moet de emulsie opnieuw worden aangebracht. Deze werkzaamheden kosten daarom meer tijd dan de reparatie van een spoor dat niet in een emulsie is gegoten en hierdoor ondervinden reizigers en vervoerders helaas meer hinder van deze herstelwerkzaamheden.

Recht liggen
Het is van belang dat een compensatielas helemaal recht ligt om zo er voor te zorgen dat spoorstaven naadloos op elkaar aansluiten. Als de compensatielas niet helemaal recht ligt kan er uiteindelijk een knikje ontstaan in de las, doordat de las elke keer een klap krijgt, als er een trein overheen dendert. Dat knikje in de las veroorzaakt uiteindelijke kleine scheurtjes in de spoorstaven, die mogelijk tot een spoorstaafbreuk zouden kunnen leiden.

Controle
Wekelijks schouwen monteurs het spoor op de Moerdijkbrug. Daarnaast inspecteren zij elke twee weken via ‘ultrasoon handmetingen’ het spoor op de Moerdijkbrug op eventuele onregelmatigheden. Zij lopen dan met speciale apparatuur over de brug om zo vroegtijdig haarscheurtjes te signaliseren. Een lasploeg loopt dan tegelijkertijd mee om mogelijke defecten direct te herstellen. Ondanks deze intensieve controles kan het toch nog helaas voorkomen dat er een defect aan spoor optreedt, dat op korte termijn hersteld moet worden. Zoals afgelopen maandag het geval was, waarbij de oorzaak lag in een las die eind april tijdens een groot onderhoud is aangebracht.

Onderzoek
ProRail streeft naar een duurzame oplossing en onderzoekt daarom samen met andere partijen hoe wij de lassen minder kwetsbaar kunnen maken. Hiervoor worden momenteel innovatieve las- en hersteltechnieken beproefd, welke uitvoerig worden onderworpen aan verschillende testen. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2016 verwacht.

Meer informatie (van de redactie)
Lees ook het bericht Spoorstaafbreuk Moerdijkbrug opgelost op www.railvervoersite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail