ProRail vraagt hulp publiek bij spoorlopers

ProRail start deze zomer een proef om het aantal meldingen van spoorlopers terug te dringen. Op een aantal plaatsen gaat ProRail intensief samenwerken met gemeentes, politie en omwonenden om spoorlopen tegen te gaan. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er er 1602 meldingen gedaan van spoorlopen, wat grote consequenties heeft gehad voor het treinverkeer.

Het gaat om wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen, sluiproutes of vandalen langs het spoor. Vaak zijn zij zich niet bewust van de gevaren die dit met zich meebrengt. Het is levensgevaarlijk en machinisten schrikken van mensen die langs het spoor lopen en remmen de trein. Hierdoor ontstaat vertraging

Actie tegen spoorlopers
Ook spoorlopers hebben in 2016 voor veel overlast gezorgd. 1602 meldingen kwamen er binnen in het eerste half jaar. Gevolg: vertragingen in het treinverkeer omdat machinisten vanuit veiligheid op de rem trappen.

Spoorlopen kan ProRail niet zelfstandig oplossen. Hoewel we het spoor zoveel als mogelijk afsluiten, moet het toegankelijk blijven voor hulpdiensten en onderhoudswerkzaamheden. ProRail daarom op nader te bepalen beruchte spoorlooplocaties een proef met gemeenten, omwonenden en politie om spoorlopen op die plekken te voorkomen.

Alertheid
Door alertheid van omgeving, kan het aantal spoorlopers op die locaties teruggebracht worden. Bij succes wordt deze aanpak ook op andere plekken ingezet. Omwonenden kunnen voor meldingen van onbevoegden op het spoor contact opnemen met de politie, die het meldpunt is bij levensgevaarlijke situaties als deze.

Derdenstoringen
Het aantal terugkerende technische storingen, dit zijn bijvoorbeeld sein- en wisselstoringen of storingen in de ICT, neemt verder af. Het aandeel storingen veroorzaakt door derden (zoals bijvoorbeeld spoorlopers, dieren op het spoor en ongevallen overwegen) neemt juist toe. Meer dan de helft van het totaal aantal storingen in het treinverkeer wordt veroorzaakt door derden.

Waarschuwingen en boetes
ProRail wil ongevallen voorkomen en het spoor betrouwbaarder houden. Daarom doen we er alles aan om spoorlopen te voorkomen. We waarschuwen voortdurend voor het gevaar en de overlast. Ook voeren onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) dagelijks controles uit. Treffen zij iemand op of langs het spoor, dan kunnen zij de overtreder een boete geven van 140 euro.We organiseren regelmatig campagnes om mensen te waarschuwen. Meer informatie vind je op prorail.nl/veiliggedrag

Meer informatie
(van de redactie)
Lees ook Veel vertraging door spoorlopers

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail