Meer cameratoezicht op stations

Op 30 kleine en middelgrote stations, waaronder Almere, Amsterdam Sloterdijk, Tilburg en Rotterdam Zuid worden nieuwe camera’s opgehangen. De nieuwe camera’s zijn een belangrijke stap in de aanpak van geweldsincidenten op en rond het spoor. Voor het eind van het jaar moeten de 700 nieuwe camera’s zijn geplaatst. Op de meeste grote stations in Nederland is al cameratoezicht. De opdracht voor het plaatsen en onderhouden van de camera’s is woensdag 06 juli 2016 gegund.

Camera’s
ProRail heeft in overleg met NS en regionale vervoerders bekeken op welke stations waar nu nog geen camera’s zijn, cameratoezicht noodzakelijk is. De keuze voor de 30 stations is gebaseerd op incidenten die hier eerder plaatsvonden en de ervaringen van medewerkers op de betreffende stations. Op 12 stations met de hoogste prioriteit zijn de camera’s in de zomer van 2015 al geplaatst.

Gezamenlijke aanpak
ProRail en NS hebben met de vakbonden en de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afspraken (link is external) gemaakt die moeten zorgen voor meer veiligheid in het openbaar vervoer. Dit leidde tot een gezamenlijk pakket van maatregelen, waaronder meer NS personeel op late treinen en de inzet van extra agenten op stations en in treinen. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben inmiddels de bevoegdheid om een stationsverbod op te leggen aan personen die overlast veroorzaken en worden OV poortjes eerder gesloten.

Meer informatie
Kamerbrief over voortgang sociale veiligheid 04-07-2016

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail