EU lidstaten tekenen voor meer internationaal spoorgoederenverkeer

Tijdens het driedaagse congres TEN-T hebben de 28 lidstaten van de EU samen met Noorwegen en Zwitserland gesproken over het grensoverschrijdend vervoer van goederen. In een speciale verklaring hebben de ministers van deze landen nu vastgelegd dat dit spoorgoederenvervoer op korte termijn moet worden verbeterd samen met de spoorsector, zoals de beheerders van het spoor, de vervoerders, goederenterminals, verladers en de industrie.

De sector heeft middels een sectorbrede verklaring toegezegd zich in te gaan zetten voor het verder ontwikkelen van de reeds bestaande spoorgoederencorridors oftewel de hoofdroutes voor internationale goederentreinen. Dit moet het voor alle partijen gemakkelijker maken goederen met vrachttreinen over het Europese continent te vervoeren. Er zijn nu negen corridors die kris-kras door Europa lopen die elk één vast loket heeft om door alle landen te kunnen rijden, zoals bijvoorbeeld van Rotterdam naar Genua.

In de nieuwe verklaring die 21 juni 2016 is ondertekenend hebben de landen en de sector veel verbeterpunten afgesproken, waaronder:

  • Real-time uitwisseling van data tussen alle vervoerspartners;
  • In 2017 met besluiten komen over lawaaiige spoorgoederenwagons;
  • De prestaties internationale spoorgoederenvervoer in alle landen hetzelfde meten en beoordelen;
  • Spoorgoederencorridors als uitgangspunt nemen bij het vaststellen van de belangrijkste infrastructurele bottlenecks voor het internationaal spoorgoederenvervoer en hier ook de invoering van ERTMS op afstemmen;
  • Bevorderen van gelijktrekken werkwijzen van vervoerspartners, zoals bijvoorbeeld de afstemming tussen landen bij werkzaamheden op het spoor.

De komende twee jaar wordt gekeken of alle partijen gehoor geven aan de afspraken en of ze de beoogde verbetering hebben opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)