IenM start onderzoek naar overdag werken aan het spoor

Om het spoor veilig en betrouwbaar te houden, onderhoudt en vernieuwt ProRail het spoor. ProRail plant deze werkzaamheden vaak ’s nachts en in het weekend om reizigers zo min mogelijk te hinderen.

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft besloten te onderzoeken of ProRail en aannemers in de toekomst ook overdag aan het spoor mogen werken. Ze doet dat om het tekort op de Rijksbegroting voor spooronderhoud op de lange termijn in te lopen. ProRail is het eens met het voornemen om grondig onderzoek te doen naar de gevolgen van het werken aan het spoor overdag.

2018-2028
Afgelopen jaren is ons duidelijk geworden dat met het beschikbare budget (2018 tot 2028) het reguliere beheer en onderhoud van het spoor moeilijk haalbaar wordt. We krijgen minder geld. Begin 2015 is door IenM aan een onafhankelijk bureau (consortium PwC) gevraagd om het budget nader te onderzoeken en hier aanbevelingen voor te doen. De conclusies van het rapport en de aanbevelingen van de onderzoekers staan in de brief die afgelopen najaar is gestuurd aan de Tweede Kamer.

Werken overdag
De externe onderzoekers van PwC concludeerden dat de vraag van ProRail naar budget voor spooronderhoud klopt met wat er in de toekomst nodig is en er zijn maatregelen voorgesteld om het gat tussen het budget van IenM en benodigd geld voor spooronderhoud op te lossen.

Eén van de mogelijke oplossingen om kosten te beheersen, is ProRail ook overdag aan het werk aan het spoor te laten inplannen. Dat scheelt namelijk personeelskosten, omdat nachtwerk duurder is. Het ministerie van IenM heeft besloten deze aanbeveling verder uit te werken. Lees meer hierover in de Kamerbrief die op 16-06-2016 is verstuurd.

Wat vindt ProRail?
Het is onontkoombaar dat ProRail onderhoud pleegt op één van het drukst bereden spoornetwerken van de wereld. Intensief gebruikt spoor, slijt sneller. Ook zijn er grote ambities om het spoor te verbeteren. Grote knooppunten zoals Schiphol en Utrecht worden anders ingericht om meer treinverkeer mogelijk te maken en ook dat vraagt tijd om aanpassingen te kunnen doen. Ons motto is om zoveel mogelijk treinen te laten rijden. Meer treinverkeer betekent ook meer onderhoud. Het is goed dat er nagedacht wordt om dit in balans te brengen.

Het beleidsvoornemen van IenM om spoorwerkzaamheden in de toekomst ook overdag te plannen, is gemaakt om kosten te beheersen. Vanuit onze rol als spoorbeheerder zijn wij actief bij dit proces betrokken. Want dit beleidsvoornemen kan grote gevolgen hebben voor onze klanten de vervoerders, reizigers en verladers en onze leveranciers. We ondersteunen IenM dan ook in het proces om eerst alle consequenties voor reizigers, verladers en spooraannemers goed in kaart te brengen. Zodat de staatssecretaris samen met de gehele spoorsector en belangenorganisaties de juiste afweging kan maken.

Beter spooronderhoud
In Nederland ligt ruim 7.000 km spoor. Dit spoor moet betrouwbaar, veilig en in goede conditie blijven voor reizigers en vervoerders. ProRail wil continu verbeteren en innoveren en maakt op dit moment de transitie naar prestatiegericht onderhoud (PGO). In de nieuwe contracten wordt niet langer de inspanning voorgeschreven, maar de verlangde prestatie. Deze transitie doen we in samenwerking met de spooraannemers. De resultaten van de gebieden waar we al op de PGO wijze werken, zijn goed. Er is een dalende trend in het aantal technische storingen, tegen lagere kosten.

Slecht spoor?
Nogmaals benadrukken we dat het spoor in Nederland in goede conditie is. Externe onderzoekers (PwC) hebben dat geconcludeerd. Willen we dat zo houden, dan zal er ook in de toekomst geld beschikbaar moeten zijn vanuit het Rijk. Uiteindelijk is het aan de politiek om ervoor te zorgen dat benodigd geld voor toekomstig spooronderhoud en beschikbaar budget met elkaar in evenwicht zijn.

Elk jaar spreken we met het ministerie van IenM af wat wij het komende jaar gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Voor dit jaar hebben wij zo’n 2 miljard euro ontvangen om het spoor te onderhouden, nieuwe stations te bouwen en het treinverkeer te regelen. Dit is voldoende om de afspraken die we hebben gemaakt na te komen.

Meer informatie
Kamerbrief 16-06-2016 over toekomstbestendig en efficiënt onderhoud van het spoor
Kamerbrief 15-09-2015 Aanbieding rapport “Doorlichting financiële meerjarenreeksen van ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail