Veel ideeën voor veiligere overwegen

Op onze oproep voor slimme ideeën voor veilige overwegen kwamen veel oplossingen binnen.

Op alle soorten overwegen is het aantal ongevallen de laatste jaren aanzienlijk verminderd, behalve op Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). Absoluut gezien is het aantal ongevallen op NABO’s zelfs iets toegenomen. Daar willen we iets aan doen. De uitvraag resulteerde in zes inhoudelijk verrassende en innovatieve oplossingen.

Uitdagen
Met onze oproep willen we de markt uitdagen om met nieuwe, innovatieve kosteneffectieve oplossingen voor NABO’s te komen. De oplossingen moeten op termijn inzetbaar zijn op onbewaakte overwegen en aantoonbaar een beter resultaat op het gebied van veiligheid, kosten en gebruik geven.

Creatieve geesten
De ingediende ideeën komen van creatieve geesten, out-of-the-box-denkers en innovatieve technici uit 34 organisaties. Een deel daarvan zijn nieuwe partijen voor ons. Er zijn ideeën voor het attenderen van weggebruikers op een overweg, ideeën voor het waarschuwen van de weggebruiker dat er een trein aan komt en ideeën voor het beveiligen van de overweg.

Proeftuin
Een panel van deskundigen zal zich nu over de oplossingen buigen. Voor 21 juni besluiten vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail welke oplossingen doorgaan naar de volgende ronde. In de tweede ronde worden deze ideeën uitgewerkt tot een testplan en prototype. De beste drie doorlopen in oktober – december een testfase. Wij zien deze proeftuin als een middel om een idee stapsgewijs met partijen te ontwikkelen. In december weten we welke ideeën het meest kansrijk zijn.

Meer informatie (van de redactie)
Gezocht: slimme ideeën voor veilige overwegen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail