Feestelijke start spoorbouw Uithoflijn op Dag van de Bouw

Half juni start de aanleg van de sporen van de Uithoflijn. Op de Dag van de Bouw, zaterdag 4 juni 2016 was de symbolische starthandeling op het werkterrein Uithoflijn aan de Uppsalalaan. Gedeputeerde Verbeek-Nijhof en wethouder Van Hooijdonk markeerden het moment ‘start spoorbouw Uithoflijn’ samen met betrokken bestuurders van de Uithofpartners: vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, de heer Pijpers, voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht, mevrouw Schneider, en lid Raad van Bestuur Hogeschool Utrecht, mevrouw Zweed. Met een druk op de knop zorgden ze ervoor dat de eerste bouten van de proef-spoorstaven werden aangedraaid. De eerste sporen waar vanaf medio 2018 de Uithoflijn overheen rijdt, worden aangelegd langs de Laan van Maarschalkerweerd – tussen Koningsweg en Herculesbrug -, op het toekomstige opstelterrein voor 16 tramstellen achter P+R De Uithof en langs de Weg tot de Wetenschap.

Aanleg Uithoflijn in Utrecht Science Park De Uithof
In 2011 is begonnen met de aanleg van delen van de onderbouw (de ondergrond waarop de tramlijn komt te liggen). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond in het gebied tussen station Utrecht Vaartsche Rijn tot De Uithof. In opdracht van Projectorganisatie Uithoflijn (een samenwerkingsverband van provincie en gemeente Utrecht) legt aannemer BAM de traminfrastructuur voor de Uithoflijn aan, waaronder tramrails, bovenleiding en haltes. In De Uithof is de onderbouw nog niet aangelegd, daar moet nog veel werk plaatsvinden. Bereikbaarheid van De Uithof is van het grootste belang voor alle betrokken partijen, daarom is daarover afgesproken dat tijdens de gehele bouwperiode van de Uithoflijn altijd een busbaan van twee rijstroken beschikbaar is voor busverkeer en voor nood- en hulpdiensten. Voor autoverkeer blijven op de Universiteitsweg in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar, ook de kruising Universiteitsweg/Bolognalaan/ Heidelberglaan en de kruising Sorbonnelaan/ Weg tot de Wetenschap blijven toegankelijk. Het merendeel van de meest overlastgevende werkzaamheden gebeurt in De Uithof tijdens de zomervakantie van 2016.

Tijdelijke nieuwe busbaan en omleiding fietsers
De Uithoflijn komt te liggen op de huidige busbaan die loopt over de Heidelberglaan in het centrumgebied van De Uithof. Voordat de busbaan kan worden omgebouwd tot trambaan, moet eerst een nieuwe tijdelijke busbaan worden aangelegd op het huidige fietspad op de Heidelberglaan. Fietsers worden daarom vanaf maandag 13 juni omgeleid via de Leuvenlaan en de Cambridgelaan. Hiervoor is BAM eind mei gestart met het verlengen van het fietspad op de Cambridgelaan en met de aanleg van een nieuwe fietsoversteek over de Bolognalaan. Vanaf het moment dat de fietsers worden omgeleid, gaat BAM de tijdelijke busbaan aanleggen. Tussen de Padualaan en Heidelberglaan vindt het werk van eind juni tot eind juli 2016 plaats. Vanaf augustus 2016 rijden de bussen over de tijdelijke busbaan (wat nu fietspad is) en kan BAM beginnen met de aanleg van de trambaan op de locatie van de ‘oude’ busbaan. De tijdelijke busbaan en de omleiding voor fietsers blijven tot juni 2017 in gebruik. Bedrijven, instellingen, parkeergarages en fietsenstallingen blijven bereikbaar.

Werkzaamheden rondom de Universiteitsweg
Het traject van de Uithoflijn begint of eindigt bij de P+R via de huidige bustunnel onder de Universiteitsweg (naast de P+R). Om de trambaan in de bustunnel aan te kunnen leggen, worden bussen hier tijdelijk omgeleid. Het werk vindt onafgebroken, 24 uur per dag zeven dagen per week, plaats in de hele maand juli van 2016. Er is in die periode geen direct busverkeer mogelijk tussen bushalte WKZ en P+R. Reizigers die met bus 28 van/naar P+R willen reizen, moeten overstappen op een pendelbus bij halte UMC Utrecht. Z.o.z.
Vanaf augustus tot medio november 2016 werkt BAM bij de Universiteitsweg ter hoogte van de kruising met de Heidelberglaan aan de aanleg van de tramsporen. Hiervoor zal gedurende deze periode per rijrichting een rijstrook minder beschikbaar zijn. Dit kan hinder opleveren, vooral voor het autoverkeer. Wel kan het verkeer te allen tijde in beide richtingen blijven rijden.

Werkzaamheden Adama van Scheltemabaan
Vanaf zaterdag 2 juli rijden er geen bussen en taxi’s meer over de Adama van Scheltemabaan. Vanaf dat moment werkt Eneco aan warmteleidingen. Ook begint aannemer BAM op deze locatie met werkzaamheden voor de Uithoflijn. De werkzaamheden aan de Adama van Scheltemabaan zijn mogelijk omdat busstation Centrumzijde voor een periode van circa anderhalf jaar sluit. Tijdens deze periode vertrekken alle bussen vanaf de haltes Jaarbeurszijde of Jaarbeursplein. Op de plek van het huidige busstation Centrumzijde komt een gecombineerd busstation en tramstation voor de Uithoflijn.

Eerste trams
De eerste tramstellen worden volgens planning in januari 2017 afgeleverd op de remise in Nieuwegein. Daarna worden het test- en het proefbedrijf doorlopen, om te controleren of alle systemen goed functioneren, om chauffeurs op te leiden en om de dienstregeling te testen. Medio 2018 is het moment waarop reizigers gebruik kunnen maken van de Uithoflijn. De Uithoflijn rijdt dan in 17 minuten van Utrecht Centraal Station naar P+R De Uithof en in 8 minuten van Station Vaartsche Rijn naar halte Padualaan. De aanleg van de Uithoflijn kost in totaal circa € 440 miljoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Utrecht