Oorzaak ontsporing ertstrein Kijfhoek combinatie van factoren

Onjuiste belading, samen met diverse andere factoren, was de oorzaak van een ontspoorde ertstrein op het emplacement Kijfhoek op 16 juni 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) oordeelt dat de trein zorgvuldiger en meer gelijk beladen had moeten worden. Dit staat in het onderzoeksrapport dat de ILT op 26 mei 2016 heeft gepubliceerd. Van de trein, bestaand uit 2 locomotieven en 35 wagens, zijn negen wagens midden in de trein ontspoord. Bij de ontsporing vielen geen slachtoffers. Wel ontstond grote schade aan de spoorweginfrastructuur.

Uit het onderzoek blijkt dat het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) door het defect raken van de automatische beladinginstallatie heeft gekozen voor belading met shovels. Dat heeft er voor gezorgd dat de lading zich niet goed verdeelde binnen de wagens. Hierdoor waren de wagens eenzijdig beladen. De vervoerder DB Schenker die op de hoogte was van het defect van de beladinginstallatie, heeft dit verzuimd door te geven aan zijn wagencontroleur. Tijdens de technische controle van de trein, voordat deze mag rijden, is de eenzijdige belading van de wagens niet opgemerkt. Daarmee heeft de vervoerder er onvoldoende zorg voor gedragen dat de trein in voldoende mate is onderzocht op gebreken die een veilig gebruik van de hoofdspoorweg in gevaar konden brengen.

Tijdens het kortstondig remmen en loslaten van de remmen, op het moment dat de trein in een boog reed, zijn er grote krachten uitgeoefend. Vanwege de ongelijke belading kon de vering van de wagens deze krachten in de bocht niet volledig opvangen. Alles samengenomen heeft dit geleid tot de ontsporing.

Meer informatie
Document Ontsporing goederentrein Kijfhoek

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)