Limburg maakt overdekte railterminal in Beatrixhaven mogelijk

De Provincie Limburg verstrekt een tijdelijke lening van € 750.000,- aan Schavemaker Logistics BV om een openbare en overdekte railterminal aan te leggen aan de Ankerkade in de Beatrixhaven te Maastricht.

Het bedrijf had daartoe een verzoek ingediend om een zogeheten trimodale ontsluiting van het bedrijf mogelijk te maken, een ontsluiting via de weg, het water en straks ook per spoor. Het bedrijf investeert zelf circa één miljoen euro. Concreet betekent het dat de spoorlijn ter hoogte van Ankerkade 150 wordt doorgetrokken tot het perceel van Schavemaker en dat het spoor doorloopt tot in de aanwezige hal.

De Provincie Limburg wil daar graag aan meewerken omdat ook de andere bedrijven in de Beatrixhaven daar van kunnen profiteren. Daarnaast draagt het project bij aan de verkeersveiligheid in het havengebied en daarbuiten. Over vijf jaar zullen circa 8000 vrachtauto’s minder van de snelweg A2 in Maastricht gebruik hoeven te maken omdat meer vervoer per spoor kan worden afgewikkeld.

Ook leidt het tot extra werk, naar schatting vijf fte’s direct en nog eens 120 indirect. Er ontstaat een overdekte op- en overslag mogelijkheid. Met name voor staal, met het oog op het voorkomen van roestvorming. Voor de exploitatie van de terminal is een nieuw bedrijf opgericht; Maas Terminal Maastricht, dat ook de overige staalbedrijven in de Beatrixhaven faciliteert.

Het bedrijf betaalt een marktconforme rentepercentage op de lening en lost de lening binnen vijf jaar af. De behoefte aan een overdekte railterminal vloeit ook voort uit het feit dat de huidige overslag op straat overlast voor de omgeving veroorzaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg