Nieuwe topstructuur ProRail

Vanaf 1 april 2016 krijgt ProRail een nieuwe topstructuur bestaande uit een Raad van Bestuur en een Executive Committee. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van ProRail, het Executive Committee is belast met de operationele uitvoering. Met deze indeling kan ProRail slagvaardiger inspelen op de wensen van klanten en samenleving.

Kwaliteitsverbeteringen ProRail
ProRail staat de komende jaren voor de opgave om kwaliteitsverbeteringen voor treinreizigers en goederenverladers te realiseren. Zo moeten de kwaliteit en beschikbaarheid van de infrastructuur verder omhoog en de samenwerking met vervoerders, decentrale overheden en consumentenorganisaties nog hechter. Door het aanbrengen van een heldere scheiding tussen het besturen van de organisatie enerzijds en de uitvoering anderzijds zal ProRail slagvaardiger kunnen opereren. En kan ProRail haar maatschappelijk verantwoordelijkheid beter nemen.

Taakverdeling
President-directeur Pier Eringa vormt samen met de nieuwe financieel directeur Hans van Leeuwen en operationeel directeur John Voppen de Raad van Bestuur. Het Executive Committee of ExCo is feitelijk een uitgebreider directieteam en draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse operatie. Naast de drie leden van de Raad van Bestuur bestaat de ExCo uit negen andere leden die de verschillende afdelingen en processen binnen ProRail vertegenwoordigen.

Samen met onze partners
De nieuwe topstructuur levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het spoor. Een goede samenwerking met al onze partners is daarbij essentieel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail