ProRail verlengt aanbestedingstermijn onderhoudscontracten

Extra informatie onderhoudscontracten

ProRail verlengt de aanbestedingstermijn voor drie onderhoudscontracten met vier weken. Hiermee hebben de aannemers meer tijd om een goede bieding te doen. Die tijd is nodig omdat ProRail de dossiers aanvult met extra informatie over vernieuwingsprojecten.

In Nederland ligt ruim 7.000 km spoor. Dit spoor moet betrouwbaar en in goede conditie blijven voor reizigers en vervoerders. Goed onderhoud is daarbij van groot belang. ProRail maakt op dit moment de transitie naar prestatiegericht onderhoud (PGO). In de nieuwe contracten wordt niet langer de inspanning voorgeschreven, maar de verlangde prestatie.

In concurrentie
Op termijn willen we alle onderhoudsgebieden openbaar aanbesteden volgens de PGO methode. In elf van de twintig toekomstige onderhoudsgebieden werken we al met prestatiegericht onderhoud (PGO). De nieuwe onderhoudsgebieden komen nu stuk voor stuk op de markt via een openbare aanbesteding. Deze grote omslag is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan Europese regelgeving.

Aanvulling dossiers
Na een recente uitspraak van de rechter hervatte ProRail de aanbesteding van de drie nieuwe onderhoudscontracten op het spoor. Tijdens de rechtszaak heeft ProRail de aanbestedingsdossiers nog eens goed nagelopen. Geconstateerd is dat er aanvullende informatie kan worden gegeven over de geplande vernieuwingswerken aan het spoor gedurende de contractperiode. Dit is belangrijke informatie voor aannemers omdat vernieuwde infrastructuur minder vaak stoort en minder onderhoud vraagt.

Vervolg
Woensdag 03 februari 2016 verstreek de oorspronkelijke deadline voor het indienen van een bod op het eerste nieuwe onderhoudscontract. De aannemers mogen nu op woensdag 2 maart 2016 hun bod doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail