Pilot met ERTMS levert veel bruikbare kennis en ervaring

Tussen 2012 en begin 2015 heeft er een pilot met spoorbeveiligingssysteem ERTMS plaatsgevonden op het baanvak Amsterdam-Utrecht. Dit baanvak is voorzien van zowel ERTMS Level 2 als ATB en betreft daarmee een Dual Signalling baanvak. Tijdens deze pilot zijn in totaal circa 7500 ritten onder ERTMS uitgevoerd, waarvan circa tweederde met lading dan wel passagiers aan boord.

Tijdens de pilot zijn ruim 140 van tevoren geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord. Hiermee is veel bruikbare kennis en ervaring opgedaan.

Opgeleverde kennis
De resultaten van de pilot ondersteunen veel van de acties die door het programma ERTMS reeds in gang zijn gezet op basis van de aanbevelingen van de Commissie Kuiken, eerder onderzoek en ervaringen in binnen- en buitenland met ERTMS. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Beschouw ERTMS als één integraal systeem en zorg voor goede afstemming tussen vervoerder en infrabeheerder;
  • Zet de gebruiker en gebruikersprocessen centraal: ERTMS is meer dan techniek alleen;
  • Zorg voor goede aansluiting van ERTMS op het bestaande vervoersysteem.

Om alle kennis die is opgedaan in de pilot te kunnen blijven benutten, is er een kennisbank opgezet met daarin alle onderzoeksresultaten. Alle partijen in de spoorsector kunnen desgevraagd toegang tot dit systeem krijgen.

Tijdens de pilot is een nieuw expertisecentrum opgericht (i.c. ERTMS-Academy) en is goed ERTMS-opleidings- en examenmateriaal (inclusief simulatoren) ontwikkeld. Dit expertisecentrum wordt in stand gehouden binnen het programma ERTMS. De opgedane kennis is inmiddels al gebruikt bij de totstandkoming van de Railmap 1.0 tot en met 3.0 en de Voorkeursbeslissing ERTMS.

Afronding pilot
In maart 2015 hebben de laatste ritten in het kader van de pilot plaatsgevonden. Daarna is de organisatie afgebouwd. Een aantal medewerkers is overgegaan naar het programma ERTMS. Nu de pilot is afgerond zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten gebundeld in een rapportage die naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Dit bericht is afkomstig uit de Nieuwsbrief Programma ERTMS
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via http://www.ertms-nl.nl/Actueel/Nieuwsbrief+ERTMS/default.aspx

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programma ERTMS