Voorbereidende werkzaamheden derde spoor Duitsland gestart

betuweroute betuwelijn vracht spoorgoederenvervoer bovenleiding

Op maandag 20 april 2015 starten in Duitsland de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een derde spoor in Duitsland tussen Zevenaar en Oberhausen. Met het derde spoor krijgt de Betuweroute een betere verbinding met Duitsland en kunnen er in de toekomst meer treinen van deze route gebruik maken. Het gaat om zeer omvangrijke werkzaamheden die maar liefst 7 jaar zullen gaan duren.

Meer goederentreinen op Betuweroute verwacht
Een goede infrastructuur voor goederenvervoer per spoor is voor de economische ontwikkeling van Nederland heel belangrijk. Het vervoer over de Betuweroute is de afgelopen jaren al gegroeid. Naar verwachting zal dit de komende jaren verder toenemen. Bijvoorbeeld door de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte die dit jaar in bedrijf gaan. In Nederland zijn de Havenspoorlijn en de Betuweroute op deze groei voorbereid. Over de grens is dat nog niet zo. Om de verwachte toename in goede banen te leiden, is ook in Duitsland meer capaciteit nodig. Door het 3e spoor kunnen vervoerders meer goederentreinen inzetten op de Europese spoorlijnen voor het goederenvervoer. Ook het internationale spoorwegverkeer tussen Rotterdam en Genua verbetert hiermee.

Impact werkzaamheden Duitsland op Nederland
Voor de aanleg van een ruim 70 km lang derde spoor dwars door een aantal grotere plaatsen is zeven jaar uitgetrokken. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zijn heel veel buitendienststellingen nodig. Regelmatig is gedurende een periode van een week hierdoor maar 1 spoor beschikbaar op de grensovergang bij Zevenaar. Een deel van het goederenvervoer over de Betuweroute moet dan van andere grensovergangen tussen Nederland en Duitsland gebruik maken. In 2015 en 2016 komen ook langere perioden met werkzaamheden voor. De werkzaamheden in Duitsland hebben daarmee impact op het spoorgoederenvervoer van Nederland naar Duitsland en visa versa. Maar ook op de omgeving van de omleidingsroutes, die jarenlang met meer goederentreinen te maken krijgt. Onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken betrokken partijen samen in de Stuurgroep Derde spoor Duitsland aan maatregelen om de impact te beperken voor vervoerders, verladers en de omgeving van het spoor.

Werkzaamheden Zevenaar
Voor de aanleg van het Derde Spoor zijn er ook in Nederland aanpassingen aan het spoor nodig tussen Zevenaar en de grens. Deze werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail