Mansveld maakt werk van veiligheid en doorstroming op overwegen

Foto: Ivo Ketelaar

Groningen krijgt aan de Paterwoldseweg een tunnel die spoor en weg van elkaar scheidt. In Ermelo wordt het kruispunt van spoor en weg aan de Telgterweg aangepast en komen vrij liggende fietspaden. Dat heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag afgesproken met de gemeente en provincie Groningen en de gemeente Ermelo.

De bestuurders ondertekenden op het provinciehuis in Groningen een overeenkomst om de veiligheid op overwegen te verbeteren. Doel is het verminderen van het aantal incidenten en verbeteren van de doorstroming op plekken waar het trein- en wegverkeer samenkomt. Groningen en Ermelo zijn de eerste overheden waarmee Mansveld een overeenkomst sluit in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO).

Staatssecretaris Mansveld: ‘De wegen en spoorwegen in ons land komen op ruim 2500 plekken samen; bij de overwegen. De afgelopen vijf jaar gebeurden hier 131 ongevallen. Elk slachtoffer is er een te veel. Daarom moeten we werk maken van de veiligheid op deze plekken en tegelijk het verkeer hier zo goed en snel mogelijk door laten stromen. Met deze maatregelen vergroten we de veiligheid en bereikbaarheid.’

In het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen zijn alle maatregelen samengebracht die overheden nemen om de veiligheid op overwegen te verbeteren. Hierbij wordt zowel naar het spoor als de weg gekeken. Het ministerie van IenM en ProRail betrekken andere overheden nauw bij het proces. In de startfase van het LVO onderzochten het ministerie en ProRail samen met gemeenten en provincies op welke overwegen de veiligheid en doorstroming verbeterd kunnen worden.

Voor Ermelo en Groningen zijn concrete plannen vastgelegd die risico’s op twee overwegen moeten verminderen. De kosten hiervoor worden voor de helft gedragen door het ministerie, wat in Groningen neerkomt op negen miljoen en in Ermelo op 874.000 euro. De andere helft wordt bekostigd door de gemeente en provincie Groningen en de gemeente Ermelo.

Inmiddels hebben ook andere gemeenten en provincies aanvragen voor deelname aan het programma ingediend. Zij kunnen dit blijven doen tot 2028. Voor de uitvoering van het Verbeterprogramma Overwegen is in totaal 400 miljoen beschikbaar. Het ministerie van IenM financiert de ene helft en de andere betrokken overheden financieren samen de andere helft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)