Groen licht voor ombouw Hoekse Lijn tot metro

Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft het definitieve besluit genomen om de Hoekse Lijn om te bouwen tot metro. De gemeente Rotterdam zal de uitvoering van dit project op zich nemen en dus opdrachtgever zijn van de aannemers die bij het project aan het werk gaan. De gemeente krijgt daarvoor taakstellend een bedrag van 312 miljoen euro van de stadsregio.

Het definitief ontwerp voor het project is nu gereed, met uitzondering van de plannen voor de verlenging van de lijn tot het strand van Hoek van Holland en de aansluiting voor het goederenspoor in Schiedam. Aan die onderdelen wordt nog getekend.

Over een paar maanden sluit de stadsregio een convenant met de betrokken gemeenten (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam) over een aantal uitvoeringszaken zoals ruimtelijke procedures en overdracht van infrastructuur en gronden.

Kosteneffectief

Naast de taakstellende projectbegroting (312 miljoen) heeft het bestuur van de stadsregio reserveringen gemaakt voor prijsstijgingen, risico’s en eventuele aanpassingen aan het ontwerp. Als de gemeente Rotterdam erin slaagt het project voor minder tot stand te brengen, kan het bespaarde geld worden besteed aan andere mobiliteitsprojecten die voldoen aan de dan geldende criteria. Hiermee wil de stadsregio de gemeente prikkelen kosteneffectief te werken.

De planning is zodanig dat de eerste metro’s einde 2017 over het spoor kunnen rijden en dat de verlenging tot Hoek van Holland Strand voltooid is medio 2018.

Wanneer de metrolijn klaar is, zal deze worden geëxploiteerd door de RET. Het Rotterdamse OV-bedrijf heeft toegezegd dat het deze exploitatie (dus het rijden van de voertuigen) zonder subsidie kan uitvoeren. Wel krijgt de RET vanaf 2018 een subsidie van circa 5 miljoen per jaar voor het beheer van de infrastructuur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Rotterdam