Start vernieuwing stationsgebied Alkmaar

Vandaag start de vernieuwing van het stationsgebied Alkmaar. ProRail sloopt eerst de fietsenstalling, zodat daarna kan worden begonnen met de bouw van het vernieuwde station met de traverse. Het nieuwe stationsgebied is een samenwerking tussen ProRail, de gemeente en NS.

Slopen fietsenstalling

Bij het station zijn bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen. Maandag is de sloop gestart van de bewaakte fietsenstalling op het station, omdat er een nieuwe stalling op de plaats van de oude zal worden gebouwd. Dit is enkele weken later gestart omdat de aannemer meer tijd nodig had. Met de sloop is er extra tijdelijke ruimte gecreëerd aan de kant van het centrum. Er is daar dan ruimte voor circa 2500 fietsen. Aan de achterzijde is nog eens ruimte voor 1250 fietsen.

Aantrekkelijk verblijfsgebied

In het ontwerp is de traverse, de transparante loopbrug over het spoor, een beeldbepalend element. De brug verbindt het centrum en de wijk Bergerhof met elkaar. Er komen liften en roltrappen waarmee de toegankelijkheid van het station wordt vergroot. Het station wordt een aantrekkelijk verblijfsgebied met een hoge kwaliteit. Veel meer dan alleen een plek waar mensen in en uit de trein stappen.

Beter benutten

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt ondermeer ProRail aan het beter benutten van de spoorcapaciteit. Hiermeer kan worden voldaan aan de huidige en toekomstige vraag van reizigers. De verbouwing van het station draagt hieraan bij.

Oplevering

Vandaag is het bouwproces gestart. Het is in 2015 gereed. Meer informatie staat op www.alkmaar.nl/stationsgebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail