Meer comfort door nieuw perron voor reizigers Deventer

Reizigers in Deventer hebben vanaf vandaag een comfortabeler derde perron gekregen. Het is breder, langer en biedt extra beschutting door een nieuwe perronkap. Het nieuwe perron is bovendien geïntegreerd met een monumentaal spoorgebouw en bereikbaar per lift.

Met het derde perron is ook een nieuwe, overdekte toegang gecreëerd vanuit de stationshal naar het perron. Het derde perron is natuurlijk voorzien van alle benodigdheden, zoals bankjes.

Tijdelijk

In 2008 was er al een kleiner tijdelijk perron geplaatst. Dat perron werd over een van de sporen heen gezet. Afgelopen zaterdag is dit tijdelijke perron verwijderd, waarmee Deventer ook weer een spoor extra heeft. Dat komt de betrouwbaarheid van het treinverkeer ten goede. Afgelopen weekend werd ook gebruikt om dit spoor weer in dienst te nemen en de beveiliging aan te passen. De bouw van het nieuwe derde perron is in november 2012 gestart.

Ontwerp

Het nieuwe perron inclusief toegang, overkapping en integratie met een oude verkeersleidingpost, is zo ontworpen dat het monumentale karakter van het station zo goed mogelijk behouden blijft. Zo is de nieuwe kap minimalistisch van vormgeving om zicht te houden op de monumentale kap op het middenperron.

ProRail werkt aan de grootste spoor- en stationsvernieuwing sinds het bestaan van de spoorwegen. Het is noodzakelijk voor verdere verbetering en groei van het treinverkeer. Reizigers en verladers kunnen er dan meer op vertrouwen dat de treinreis zonder vertraging en comfortabel verloopt. De samenleving investeert daar via ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten en provincies jaarlijks ruim 1 miljard euro in. Spoorknooppunten worden daarmee slimmer ingericht. Treinen rijden meer onafhankelijk van elkaar de stations in en uit. Door vernieuwing van bestaand spoor worden storingen in de toekomst voorkomen. Stations worden ruimer en comfortabeler.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail