Spoorwerk loopt minder vaak uit

Reizigers lopen minder kans op vertraging door uitloop van spoorwerk in weekeinden en vakanties. Het aantal keer dat het vernieuwingswerk uitliep, is nagenoeg gehalveerd in vijf jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van ProRail.

In 2009 kwam het nog 44 keer voor dat de eerste treinen niet direct konden rijden na geplande werkzaamheden. In 2013 kwam dit 23 keer voor. Een daling van circa 48 procent. En dat terwijl het aantal vernieuwingswerken met buitendienststelling van spoor in die tijd juist steeg. Ook komende drie maanden vindt er weer flink wat spoorvernieuwing plaats. Zie daarvoor de tabel.

Reiziger en verlader

Reden van de daling van de uitloop is een uitgebreid pakket van maatregelen geweest dat vanaf 2006 werd ingevoerd. Als het werk tegenzit, wordt er nu sneller voor gekozen het werk op een ander moment af te ronden. Soms is dan een paar uur ergens in de nacht al genoeg. Alles is er op gericht om onverwachte hinder te voorkomen voor reizigers, verladers en vervoerders.

Vernieuwing

Ook de wijze van bouw- en projectmanagement bij ProRail werd de afgelopen jaren vernieuwd en verder geprofessionaliseerd. In samenwerking met aannemers wordt nu strakker gestuurd op voorkomen van uitloop van vernieuwingswerk, onder andere met financiële prikkels. Zo wordt ieder kwartaal de procesprestaties van de aannemers beoordeeld. Eén van de onderdelen daarvan is de mate waarin de aannemer aandacht heeft voor het voorkomen van uitloop van de werkzaamheden.

Toekomst

Ook komende jaren wil ProRail de dalende trend voortzetten. Zo loopt er een project om alle kaartmateriaal voor kabels- en leidingen te vernieuwen. Het voorkomt schade en hinder door graafwerkzaamheden.

Vernieuwingswerk dit kwartaal

ProRail heeft momenteel circa 800 projecten in verschillende stadia van uitvoering. Soms kunnen er geen treinen rijden omdat ProRail meerdere sporen nodig heeft om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren. Ook in april, mei en juni kan dat voor hinder zorgen voor reizigers en verladers. Zo wordt rond Schiphol, Utrecht (Bilthoven), Zutphen en Moordrecht het spoor vernieuwd, evenals tussen Zwolle en Emmen, Groningen en Sauwerd en Haarlem en Halfweg. Zie daarvoor de tabel.

ProRail vernieuwt

ProRail werkt aan de grootste spoor- en stationsvernieuwing sinds het bestaan van de spoorwegen. Het is noodzakelijk voor verdere groei en verbetering van het treinverkeer. Reizigers en verladers kunnen er dan meer op vertrouwen dat de treinreis zonder vertraging en comfortabel verloopt. De samenleving investeert daar via ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten en provincies jaarlijks ruim 1 miljard euro in. Spoorknooppunten worden daarmee slimmer ingericht. Treinen rijden meer onafhankelijk van elkaar de stations in en uit. Door vernieuwing van bestaand spoor blijft het treinverkeer ook in de toekomst soepel verlopen. Stations worden ruimer en comfortabeler.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail