Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd’s Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)

Interview met Kees Ellerbroek, Senior Consultant bij Lloyd’s Register Rail Europe, over ‘Entity in Charge of Maintenance (ECM)’. “Denk verder dan ECM en streef naar een optimale bedrijfsvoering met als einddoel PAS55 en in de toekomst ISO55000!”

1 Vanaf juni 2013 moet iedere partij die verantwoordelijkheden draagt voor het onderhoud van goederenwagons gecertificeerd zijn als ‘Entity in Charge of Maintenance (ECM)’.

Wat houdt ECM in?

ECM is een begrip vanuit de Europese Unie en houdt in dat duidelijk wordt gemaakt wie verantwoordelijk is voor onderhoud van het treinmaterieel.

Er zijn een aantal subfuncties benoemd: maintenance development (schrijven van onderhoudsvoorschriften), logistieke functie (op tijd van/naar de werkplaats), werkplaatsfunctie en de overkoepelende functie.

2 Waarom is ECM in het leven geroepen?

De eerste vragen over precieze verantwoordelijkheden ontstonden na het ongeluk met een ontspoorde trein in Viareggio (Italië), waarbij ook brand uitbrak in een ketelwagen. Toen werd duidelijk dat diverse verantwoordelijkheden op onderhoudsgebied onduidelijk waren belegd. Initiële plannen voor meer gestructureerde regelgeving lagen er al en kwamen hiermee in een stroomversnelling.

3 ECM is veelomvattend. Wat betekent ECM voor de sector?

De verantwoordelijkheden van de diverse actoren op het gebied van onderhoud en de beheerder worden nu heel duidelijk belegd. De goederensector moet zorgen dat haar onderhoudspartijen gecertificeerd zijn. In Nederland wordt de certificering gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

4 ECM geldt nu voor goederenwagons. Maar de verplichting gaat vermoedelijk de komende jaren ook gelden voor locomotieven en reizigersvervoer. Is het zinvol nu al meteen daar rekening mee te houden? Biedt integratie van de aanpak van ECM voor goederenwagons, locomotieven en reizigersvervoer voordelen?

Allereerst: voor ieder materieelvoertuig dus ook een locomotief of een passagiersrijtuig moet al een ECM zijn benoemd, deze staat ook vermeld in het voertuigregister van de overheid. De certificatie van deze ECM is nu alleen nog verplicht voor ECM’s die goederenmaterieel beheren of onderhouden. En ja, het is absoluut zinvol voor de overige ECM’s om hiermee rekening te houden. Sterker nog: er zijn al beheerders van alleen reizigersmaterieel die nu al gecertificeerd zijn. Het certificaat mag dan nog niet nodig zijn, maar de wegen er naar toe liggen helemaal klaar.

5 Wat is de visie van Lloyd’s Register Rail Europe op de implementatie van ECM in Nederland?

Duidelijk is dat dit proces een heleboel werk met zich meebrengt. Je zou kunnen zeggen “weer een managementsysteem, naast de al bestaande …”.

Maar we zeggen ook: er staat wel degelijk wat tegenover:

  • Meer duidelijkheid in de gehele sector over wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Er worden nu, veel duidelijker dan voorheen, ook kwaliteitseisen aan de beheerder, de opsteller van het onderhoudsvoorschrift en de logistieke functie gesteld. Waardoor de veiligheid nog beter is verzekerd en de concurrentiestrijd nog minder op dit aspect een rol zal spelen.

Duidelijkheid en veiligheid: dit zijn de speerpunten van ECM. Daarnaast zijn beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit en kosten natuurlijk ook van groot belang voor bedrijfsvoering.

6 Wat zou Lloyd’s Register Rail Europe bedrijven aanraden?

Zie ECM als het startpunt en het extra werk dat dit proces met zich meebrengt als een eerste stap op weg naar een groter geheel. Daarmee houd je de kosten beheersbaar en tegelijkertijd denk je verder dan ECM en onderken je het belang van andere aspecten, zoals beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, kosten etc. Met andere woorden: ga op weg naar het einddoel: een optimale bedrijfsvoering.

Wij raden bedrijven aan zo stap voor stap het totale proces aan te pakken, zodat zij aan het eind van de rit én ECM gecertificeerd zijn én er zeker van zijn dat hun hele materieelmanagement optimaal wordt gerealiseerd. Uiteindelijke bestemming: PAS551, een overall systeem dat aan al deze eisen voldoet. Deze standaard wordt overigens eind dit jaar opgevolgd door de ISO 55000.

Bedrijven die PAS55 invoeren, creëren een systeem waarbij een scherp inzicht ontstaat in de balans tussen risico’s, kosten en prestaties. Het mooie is dat hiermee een praktisch toepasbaar instrument wordt verkregen voor de dagelijkse managementpraktijk en dat de gevolgen van investering- en onderhoudsbeslissingen vooraf inzichtelijk worden gemaakt. Door deze praktische toepasbaarheid wordt dit managementsysteem door organisaties als een onmisbaar stuk gereedschap gezien in plaats van een “regeltjesboek”, terwijl wel automatisch aan deze regels wordt voldaan. In de infrastructuur- en energiesector wordt PAS55 al met veel succes toegepast.

En vergeet niet: de hele bedrijfsvoering gemanaged hebben én in bezit zijn van een ECM certificaat levert kwaliteitsvoordelen en kostenbesparingen op. De investering betaalt daarmee zichzelf terug.

1PAS55 staat voor ‘Publicly Available Specification 55’. Dit is een Britse standaard met betrekking tot asset management. ISO is op dit moment bezig om een soortgelijke norm te ontwikkelen (ISO 55000).

7 Lloyd’s Register Rail Europe organiseert op 25 september 2013 in Utrecht een seminar over ECM. Waarom wordt het gehouden? Welke invalshoek heeft dit seminar?

Op de agenda van het seminar “Managementsystemen: een zucht of een zegen?” zal ECM, ook in de context geplaatst worden van veiligheidsmanagementsystemen (VMS), Common Safety Methods (CSM) en Asset Management conform PAS55 en ISO55000. We willen inspelen op de stappen die men moet gaan nemen en de vele vragen die er zijn over de diverse regelgevingen. Kortom: het totale proces zal aan de orde komen.

Wij hebben een aantal vooraanstaande bedrijven gevraagd – binnen én buiten de railsector – hoe zij e.e.a. concreet hebben toegepast en wat het hen heeft opgeleverd. We zullen onze bezoekers aanmoedigen vragen te stellen en wijzer te worden van deze ervaringen.

Dus: we leggen niet alleen de nadruk op het wat (wat houdt het in?) maar zullen vooral ingaan op de potentiële voordelen die de nieuwe normen en regelgeving bedrijven bieden.

8 Wat zijn de kansen en bedreigingen van ECM?

Kansen of voordelen, zoals wij het noemen, zijn er overduidelijk: er komt meer duidelijkheid en structuur in verantwoordelijkheden, de kans op problemen vermindert, en de onderhoudsmarkt in Europa wordt meer open gemaakt. Bedreigingen klinkt wat zwaar, maar feit blijft dat bedrijven voor de uitdaging staan het proces te starten en ja, dit gaat extra werk met zich meebrengen.

Lloyd’s Register Rail Europe: Wij adviseren: denk verder dan ECM en streef naar een optimale bedrijfsvoering met als einddoel PAS55 en in de toekomst ISO55000. Alle investeringen in extra werk en kosten verdienen zichzelf hiermee terug.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd’s Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM) | Infrasite

Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd’s Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)

Interview met Kees Ellerbroek, Senior Consultant bij Lloyd’s Register Rail Europe, over ‘Entity in Charge of Maintenance (ECM)’. “Denk verder dan ECM en streef naar een optimale bedrijfsvoering met als einddoel PAS55 en in de toekomst ISO55000!”

1 Vanaf juni 2013 moet iedere partij die verantwoordelijkheden draagt voor het onderhoud van goederenwagons gecertificeerd zijn als ‘Entity in Charge of Maintenance (ECM)’.

Wat houdt ECM in?

ECM is een begrip vanuit de Europese Unie en houdt in dat duidelijk wordt gemaakt wie verantwoordelijk is voor onderhoud van het treinmaterieel.

Er zijn een aantal subfuncties benoemd: maintenance development (schrijven van onderhoudsvoorschriften), logistieke functie (op tijd van/naar de werkplaats), werkplaatsfunctie en de overkoepelende functie.

2 Waarom is ECM in het leven geroepen?

De eerste vragen over precieze verantwoordelijkheden ontstonden na het ongeluk met een ontspoorde trein in Viareggio (Italië), waarbij ook brand uitbrak in een ketelwagen. Toen werd duidelijk dat diverse verantwoordelijkheden op onderhoudsgebied onduidelijk waren belegd. Initiële plannen voor meer gestructureerde regelgeving lagen er al en kwamen hiermee in een stroomversnelling.

3 ECM is veelomvattend. Wat betekent ECM voor de sector?

De verantwoordelijkheden van de diverse actoren op het gebied van onderhoud en de beheerder worden nu heel duidelijk belegd. De goederensector moet zorgen dat haar onderhoudspartijen gecertificeerd zijn. In Nederland wordt de certificering gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

4 ECM geldt nu voor goederenwagons. Maar de verplichting gaat vermoedelijk de komende jaren ook gelden voor locomotieven en reizigersvervoer. Is het zinvol nu al meteen daar rekening mee te houden? Biedt integratie van de aanpak van ECM voor goederenwagons, locomotieven en reizigersvervoer voordelen?

Allereerst: voor ieder materieelvoertuig dus ook een locomotief of een passagiersrijtuig moet al een ECM zijn benoemd, deze staat ook vermeld in het voertuigregister van de overheid. De certificatie van deze ECM is nu alleen nog verplicht voor ECM’s die goederenmaterieel beheren of onderhouden. En ja, het is absoluut zinvol voor de overige ECM’s om hiermee rekening te houden. Sterker nog: er zijn al beheerders van alleen reizigersmaterieel die nu al gecertificeerd zijn. Het certificaat mag dan nog niet nodig zijn, maar de wegen er naar toe liggen helemaal klaar.

5 Wat is de visie van Lloyd’s Register Rail Europe op de implementatie van ECM in Nederland?

Duidelijk is dat dit proces een heleboel werk met zich meebrengt. Je zou kunnen zeggen “weer een managementsysteem, naast de al bestaande …”.

Maar we zeggen ook: er staat wel degelijk wat tegenover:

  • Meer duidelijkheid in de gehele sector over wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Er worden nu, veel duidelijker dan voorheen, ook kwaliteitseisen aan de beheerder, de opsteller van het onderhoudsvoorschrift en de logistieke functie gesteld. Waardoor de veiligheid nog beter is verzekerd en de concurrentiestrijd nog minder op dit aspect een rol zal spelen.

Duidelijkheid en veiligheid: dit zijn de speerpunten van ECM. Daarnaast zijn beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit en kosten natuurlijk ook van groot belang voor bedrijfsvoering.

6 Wat zou Lloyd’s Register Rail Europe bedrijven aanraden?

Zie ECM als het startpunt en het extra werk dat dit proces met zich meebrengt als een eerste stap op weg naar een groter geheel. Daarmee houd je de kosten beheersbaar en tegelijkertijd denk je verder dan ECM en onderken je het belang van andere aspecten, zoals beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, kosten etc. Met andere woorden: ga op weg naar het einddoel: een optimale bedrijfsvoering.

Wij raden bedrijven aan zo stap voor stap het totale proces aan te pakken, zodat zij aan het eind van de rit én ECM gecertificeerd zijn én er zeker van zijn dat hun hele materieelmanagement optimaal wordt gerealiseerd. Uiteindelijke bestemming: PAS551, een overall systeem dat aan al deze eisen voldoet. Deze standaard wordt overigens eind dit jaar opgevolgd door de ISO 55000.

Bedrijven die PAS55 invoeren, creëren een systeem waarbij een scherp inzicht ontstaat in de balans tussen risico’s, kosten en prestaties. Het mooie is dat hiermee een praktisch toepasbaar instrument wordt verkregen voor de dagelijkse managementpraktijk en dat de gevolgen van investering- en onderhoudsbeslissingen vooraf inzichtelijk worden gemaakt. Door deze praktische toepasbaarheid wordt dit managementsysteem door organisaties als een onmisbaar stuk gereedschap gezien in plaats van een “regeltjesboek”, terwijl wel automatisch aan deze regels wordt voldaan. In de infrastructuur- en energiesector wordt PAS55 al met veel succes toegepast.

En vergeet niet: de hele bedrijfsvoering gemanaged hebben én in bezit zijn van een ECM certificaat levert kwaliteitsvoordelen en kostenbesparingen op. De investering betaalt daarmee zichzelf terug.

1PAS55 staat voor ‘Publicly Available Specification 55’. Dit is een Britse standaard met betrekking tot asset management. ISO is op dit moment bezig om een soortgelijke norm te ontwikkelen (ISO 55000).

7 Lloyd’s Register Rail Europe organiseert op 25 september 2013 in Utrecht een seminar over ECM. Waarom wordt het gehouden? Welke invalshoek heeft dit seminar?

Op de agenda van het seminar “Managementsystemen: een zucht of een zegen?” zal ECM, ook in de context geplaatst worden van veiligheidsmanagementsystemen (VMS), Common Safety Methods (CSM) en Asset Management conform PAS55 en ISO55000. We willen inspelen op de stappen die men moet gaan nemen en de vele vragen die er zijn over de diverse regelgevingen. Kortom: het totale proces zal aan de orde komen.

Wij hebben een aantal vooraanstaande bedrijven gevraagd – binnen én buiten de railsector – hoe zij e.e.a. concreet hebben toegepast en wat het hen heeft opgeleverd. We zullen onze bezoekers aanmoedigen vragen te stellen en wijzer te worden van deze ervaringen.

Dus: we leggen niet alleen de nadruk op het wat (wat houdt het in?) maar zullen vooral ingaan op de potentiële voordelen die de nieuwe normen en regelgeving bedrijven bieden.

8 Wat zijn de kansen en bedreigingen van ECM?

Kansen of voordelen, zoals wij het noemen, zijn er overduidelijk: er komt meer duidelijkheid en structuur in verantwoordelijkheden, de kans op problemen vermindert, en de onderhoudsmarkt in Europa wordt meer open gemaakt. Bedreigingen klinkt wat zwaar, maar feit blijft dat bedrijven voor de uitdaging staan het proces te starten en ja, dit gaat extra werk met zich meebrengen.

Lloyd’s Register Rail Europe: Wij adviseren: denk verder dan ECM en streef naar een optimale bedrijfsvoering met als einddoel PAS55 en in de toekomst ISO55000. Alle investeringen in extra werk en kosten verdienen zichzelf hiermee terug.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite