NS stelt overheid palet aan reiskeuzes Nederland-Belgie voor

Voorstel met drie oplossingsvarianten

Verbinding Den Haag HS-Brussel uitgebreid

Bezetting HSL-Zuid op korte termijn met extra Thalys- en conventionele treinen

NS heeft aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu oplossingen aangedragen voor herstel van de treinverbindingen tussen Nederland en België. Dit voorstel is in drie varianten uitgewerkt. In de meest uitgebreide versie kan reizigers een palet aan reismogelijkheden worden aangeboden. Daarnaast biedt de hogesnelheidslijn in het voorstel op de korte en middellange termijn een mix van alternatieve reismogelijkheden.

Het voorstel van NS is een antwoord op het wegvallen van de V250, de hogesnelheidstrein die was bedoeld voor inzet op de internationale Fyra-dienst op de HSL-Zuid. De V250 moest na enkele weken op 17 januari uit de dienstregeling worden genomen. De directe aanleiding was een incident waarbij een bodemplaat losliet. NS heeft hierna een Taskforce in het leven geroepen die uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar zowel de technische gesteldheid van de V250 als verschillende alternatieve oplossingsscenario’s. Duidelijk werd dat de V250 buitensporig veel fouten laat zien. De treinen zouden op de lange duur mogelijk inzetbaar zijn, maar die inzetbaarheid, onderhoud, bedrijfszekerheid en levensduur blijven significant slechter dan verwacht. Ook is er onvoldoende vertrouwen in het herstelplan van leverancier AnsaldoBreda. Op basis van dit uitgebreid onderzoek is NS tot de conclusie gekomen dat doorgaan met de V250 niet verantwoord is en niet wenselijk voor de reiziger.

Dat besluit heeft vervelende gevolgen voor de reiziger. “Wij betreuren dat ten zeerste”, aldus president-directeur Bert Meerstadt van NS: “Daarom doen wij nu voorstellen om de treinverbinding van en naar onze zuiderburen op de korte termijn al direct te verbeteren. Op de middellange termijn willen wij de reizigers ook op de hogesnelheidslijn meer keuzes bieden. Dat is afhankelijk van beschikbaar materieel en medewerking van collega-vervoerders. Er is dus nog wel veel werk aan de winkel, maar de richting is duidelijk.”

De Taskforce – onder leiding van NS-directeur Merel van Vroonhoven – heeft het hele spectrum aan oplossingen in kaart gebracht en een drietal vervoersvarianten ontwikkeld. Van Vroonhoven: “Wij hebben daarin ook actuele klantwensen meegenomen. Zo zijn en blijven ook de reizigersorganisaties, de politiek en de betrokken regio’s en gemeenten bij dit voorstel betrokken.”

Het voorstel past in de afspraken die NS in het Onderhandelakkoord eind 2011 met het ministerie heeft gemaakt over de concessie van 2015 tot 2025. Er is een basisvariant die helemaal gebaseerd is op dit akkoord. NS stelt twee varianten daar bovenop voor: een waarbij de internationale hogesnelheidstreinen afwisselend vanuit Amsterdam en Den Haag naar Brussel rijden en vice versa. En een nieuwe variant die een breed palet aan mogelijkheden laat zien en die volgens NS het beste voldoet aan de mogelijke vervoerswensen van reizigers, politiek en gemeenten.

Korte termijn

De door het wegvallen van de V250 ontstane situatie kan op de korte termijn het beste en het snelste worden opgelost door twee maatregelen: een frequentieverhoging van de intercityverbinding Den Haag HS-Brussel en uitbreiding van de Thalys frequentie van 9 naar 11 ritten per richting per dag. NMBS heeft laten weten voorstander te zijn van deze verhoging.

De frequentie van de – nu nog tijdelijke – intercity Den Haag HS-Brussel wordt na de zomer verhoogd van 8 naar 10 keer per dag. In overleg met de Belgische collega’s van NMBS wil NS die frequentie zo snel als realistisch mogelijk is uitbreiden naar 16 keer per dag. Die trein vertrok echter uit Amsterdam. NS is bereid om de trein opnieuw vanaf Amsterdam, via Den Haag, naar Brussel te laten rijden, maar dat vergt extra aanpassingen in het spoorboekje. Aanpassingen die zich uitstrekken tot bijvoorbeeld de Hanzelijn. Als de politiek en belangenorganisaties deze ingreep steunen, dan ziet NS mogelijkheden voor deze oplossing.

Gefaseerd steeds meer keuzes op de HSL-Zuid

Met een mix van mogelijkheden kan de reizigers op langere termijn steeds meer keuzes worden geboden op de HSL-Zuid. Die mogelijkheden kunnen alleen gefaseerd worden geïntroduceerd, afhankelijk van het beschikbare materieel. Uiteindelijk gaan 22 hogesnelheidstreinen van en naar het zuiden rijden. Minimaal 10 van die treinen zullen verder rijden dan Brussel (Lille/Parijs/Londen). Het betreft dan ook meer dan alleen Thalys-treinen, ook Eurostar en andere hogesnelheidstreinen als TGV’s en conventionele locomotieven met rijtuigen maken deel uit van de mix.

Omdat er een nieuwe brede mix van klassiek en HSL-Zuid ontstaat, is het lastiger de exacte reizigerskeuze te voorspellen. De reiziger zal dus via zijn reisgedrag laten weten welke keuze hij straks feitelijk maakt uit dit palet. Daarom maakt NS dit reisgedrag leidend voor de toekomstige optimalisatie van het aanbod. Het productaanbod beweegt zo mee met de vraag.

NS is inmiddels in gesprek over het aantrekken van een aantal bestaande hogesnelheidstreinen. NS verwacht deze gesprekken op korte termijn af te ronden. Het gaat om materieel dat zich reeds in commerciële dienst heeft bewezen. NS kan dit allemaal niet alleen. Voor een aantal van de alternatieven heeft NS partnerships met buitenlandse aanbieders of de contacten daartoe gelegd.

Om de voorstellen te realiseren is medewerking van onze zuiderburen noodzakelijk; een hecht partnership met NMBS zien wij als een cruciale randvoorwaarde. In het verleden is reeds voorwerk gedaan, samen met NMBS en Eurostar of het mogelijk is om op termijn een rechtstreekse verbinding met Londen tot stand te brengen. NMBS heeft nu aangegeven hier concrete mogelijkheden voor te zien. Wij ondersteunen deze optie.

Voor een aantal alternatieven heeft NS reeds partnerships met buitenlandse aanbieders of de contacten daartoe gelegd. Om geen mogelijk alternatief onbenut te laten, nodigt NS buitenlandse HSL-exploitanten uit om hun mogelijkheden aan te dragen. In het belang van de reiziger is NS bereid en beschikbaar om hierin elke reële vorm van samenwerking aan te gaan, zolang dit een verbetering betreft en onder voor de stakeholders aanvaardbare condities. Voor NS is de samenwerking met SNCF en NMBS in Thalys een logische basis voor een dergelijk uitgebreider HSL-partnership. Gesprekken met deze twee partners hierover zijn inmiddels gestart.

NS is gevraagd mogelijk te maken, samen met NMBS, dat de staatssecretaris uiterlijk 1 oktober de Tweede Kamer kan informeren over een verder geconcretiseerd voorstel.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NS

NS stelt overheid palet aan reiskeuzes Nederland-Belgie voor | Infrasite

NS stelt overheid palet aan reiskeuzes Nederland-Belgie voor

Voorstel met drie oplossingsvarianten

Verbinding Den Haag HS-Brussel uitgebreid

Bezetting HSL-Zuid op korte termijn met extra Thalys- en conventionele treinen

NS heeft aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu oplossingen aangedragen voor herstel van de treinverbindingen tussen Nederland en België. Dit voorstel is in drie varianten uitgewerkt. In de meest uitgebreide versie kan reizigers een palet aan reismogelijkheden worden aangeboden. Daarnaast biedt de hogesnelheidslijn in het voorstel op de korte en middellange termijn een mix van alternatieve reismogelijkheden.

Het voorstel van NS is een antwoord op het wegvallen van de V250, de hogesnelheidstrein die was bedoeld voor inzet op de internationale Fyra-dienst op de HSL-Zuid. De V250 moest na enkele weken op 17 januari uit de dienstregeling worden genomen. De directe aanleiding was een incident waarbij een bodemplaat losliet. NS heeft hierna een Taskforce in het leven geroepen die uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar zowel de technische gesteldheid van de V250 als verschillende alternatieve oplossingsscenario’s. Duidelijk werd dat de V250 buitensporig veel fouten laat zien. De treinen zouden op de lange duur mogelijk inzetbaar zijn, maar die inzetbaarheid, onderhoud, bedrijfszekerheid en levensduur blijven significant slechter dan verwacht. Ook is er onvoldoende vertrouwen in het herstelplan van leverancier AnsaldoBreda. Op basis van dit uitgebreid onderzoek is NS tot de conclusie gekomen dat doorgaan met de V250 niet verantwoord is en niet wenselijk voor de reiziger.

Dat besluit heeft vervelende gevolgen voor de reiziger. “Wij betreuren dat ten zeerste”, aldus president-directeur Bert Meerstadt van NS: “Daarom doen wij nu voorstellen om de treinverbinding van en naar onze zuiderburen op de korte termijn al direct te verbeteren. Op de middellange termijn willen wij de reizigers ook op de hogesnelheidslijn meer keuzes bieden. Dat is afhankelijk van beschikbaar materieel en medewerking van collega-vervoerders. Er is dus nog wel veel werk aan de winkel, maar de richting is duidelijk.”

De Taskforce – onder leiding van NS-directeur Merel van Vroonhoven – heeft het hele spectrum aan oplossingen in kaart gebracht en een drietal vervoersvarianten ontwikkeld. Van Vroonhoven: “Wij hebben daarin ook actuele klantwensen meegenomen. Zo zijn en blijven ook de reizigersorganisaties, de politiek en de betrokken regio’s en gemeenten bij dit voorstel betrokken.”

Het voorstel past in de afspraken die NS in het Onderhandelakkoord eind 2011 met het ministerie heeft gemaakt over de concessie van 2015 tot 2025. Er is een basisvariant die helemaal gebaseerd is op dit akkoord. NS stelt twee varianten daar bovenop voor: een waarbij de internationale hogesnelheidstreinen afwisselend vanuit Amsterdam en Den Haag naar Brussel rijden en vice versa. En een nieuwe variant die een breed palet aan mogelijkheden laat zien en die volgens NS het beste voldoet aan de mogelijke vervoerswensen van reizigers, politiek en gemeenten.

Korte termijn

De door het wegvallen van de V250 ontstane situatie kan op de korte termijn het beste en het snelste worden opgelost door twee maatregelen: een frequentieverhoging van de intercityverbinding Den Haag HS-Brussel en uitbreiding van de Thalys frequentie van 9 naar 11 ritten per richting per dag. NMBS heeft laten weten voorstander te zijn van deze verhoging.

De frequentie van de – nu nog tijdelijke – intercity Den Haag HS-Brussel wordt na de zomer verhoogd van 8 naar 10 keer per dag. In overleg met de Belgische collega’s van NMBS wil NS die frequentie zo snel als realistisch mogelijk is uitbreiden naar 16 keer per dag. Die trein vertrok echter uit Amsterdam. NS is bereid om de trein opnieuw vanaf Amsterdam, via Den Haag, naar Brussel te laten rijden, maar dat vergt extra aanpassingen in het spoorboekje. Aanpassingen die zich uitstrekken tot bijvoorbeeld de Hanzelijn. Als de politiek en belangenorganisaties deze ingreep steunen, dan ziet NS mogelijkheden voor deze oplossing.

Gefaseerd steeds meer keuzes op de HSL-Zuid

Met een mix van mogelijkheden kan de reizigers op langere termijn steeds meer keuzes worden geboden op de HSL-Zuid. Die mogelijkheden kunnen alleen gefaseerd worden geïntroduceerd, afhankelijk van het beschikbare materieel. Uiteindelijk gaan 22 hogesnelheidstreinen van en naar het zuiden rijden. Minimaal 10 van die treinen zullen verder rijden dan Brussel (Lille/Parijs/Londen). Het betreft dan ook meer dan alleen Thalys-treinen, ook Eurostar en andere hogesnelheidstreinen als TGV’s en conventionele locomotieven met rijtuigen maken deel uit van de mix.

Omdat er een nieuwe brede mix van klassiek en HSL-Zuid ontstaat, is het lastiger de exacte reizigerskeuze te voorspellen. De reiziger zal dus via zijn reisgedrag laten weten welke keuze hij straks feitelijk maakt uit dit palet. Daarom maakt NS dit reisgedrag leidend voor de toekomstige optimalisatie van het aanbod. Het productaanbod beweegt zo mee met de vraag.

NS is inmiddels in gesprek over het aantrekken van een aantal bestaande hogesnelheidstreinen. NS verwacht deze gesprekken op korte termijn af te ronden. Het gaat om materieel dat zich reeds in commerciële dienst heeft bewezen. NS kan dit allemaal niet alleen. Voor een aantal van de alternatieven heeft NS partnerships met buitenlandse aanbieders of de contacten daartoe gelegd.

Om de voorstellen te realiseren is medewerking van onze zuiderburen noodzakelijk; een hecht partnership met NMBS zien wij als een cruciale randvoorwaarde. In het verleden is reeds voorwerk gedaan, samen met NMBS en Eurostar of het mogelijk is om op termijn een rechtstreekse verbinding met Londen tot stand te brengen. NMBS heeft nu aangegeven hier concrete mogelijkheden voor te zien. Wij ondersteunen deze optie.

Voor een aantal alternatieven heeft NS reeds partnerships met buitenlandse aanbieders of de contacten daartoe gelegd. Om geen mogelijk alternatief onbenut te laten, nodigt NS buitenlandse HSL-exploitanten uit om hun mogelijkheden aan te dragen. In het belang van de reiziger is NS bereid en beschikbaar om hierin elke reële vorm van samenwerking aan te gaan, zolang dit een verbetering betreft en onder voor de stakeholders aanvaardbare condities. Voor NS is de samenwerking met SNCF en NMBS in Thalys een logische basis voor een dergelijk uitgebreider HSL-partnership. Gesprekken met deze twee partners hierover zijn inmiddels gestart.

NS is gevraagd mogelijk te maken, samen met NMBS, dat de staatssecretaris uiterlijk 1 oktober de Tweede Kamer kan informeren over een verder geconcretiseerd voorstel.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NS