Samenvoegen Hogesnelheidslijn en Hoofdrailnet

Zoals bekend heeft ‘High Speed Alliance’ (HSA) de concessie voor het exploiteren van de Hogesnelheidstreinen over de HSL-Zuid. Op deze lijn groeit het aantal reizigers sterk. Fyra groeide in 2010 van ruim 600.000 naar ruim 2 miljoen in 2011. Desondanks staat het resultaat van HSA al enige tijd onder druk door de hoge concessievergoeding die betaald moet worden voor het gebruik van de HSL-Zuid in relatie tot de inkomsten. In het belang van de reiziger en de belastingbetaler heeft minister Schultz er nu voor gekozen om het vervoer over de Hogesnelheidslijn en het normale Hoofdrailnet vanaf 2015 samen te voegen in één nieuwe concessie. Binnenlandse klanten kunnen bovendien in de toekomst tussen Den Haag – Eindhoven en Rotterdam – Almere sneller reizen door deels over de HSL te rijden. Verder komen er in Nederland meer verbindingen, hogere frequenties, betere toegankelijkheid van treinen en meer service voor onze klanten. Sommige van de maatregelen gaan al vóór de ingangsdatum van de nieuwe concessie in. Met het hogesnelheidsvervoer in handen van NS, kunnen goede verbindingen in Nederland met grote Europese steden verzekerd blijven.

Limburg

Het voornemen om een aantal stoptreinen in Limburg aan te besteden is volgens NS niet in het belang van de reiziger. De reiziger krijgt namelijk te maken met meerdere vervoerders op hetzelfde traject. Daar is in Nederland tot nu toe niet voor gekozen. Bij een verstoring kan het daardoor langer duren voordat de treinen weer rijden, omdat niet twee maar drie partijen (ProRail en twee vervoerders) het samen op moeten lossen. Bovendien zouden ook de tarieven van de vervoerders precies hetzelfde moeten zijn. Dat is nu niet zo. Volgens NS is het aanbesteden van een deel van de stoptreinen in het Hoofdrailnet onlogisch: het wordt nu concurrentie op het spoor in plaats van concurrentie om het spoor. De klant is er niet bij gebaat om op hetzelfde traject te kunnen ‘kiezen’ tussen NS-Intercity’s en stoptreinen van een andere vervoerder. NS is ervan overtuigd dat juist de combinatie van Sprinter en Intercity door één vervoerder voor de reiziger het beste product biedt.

Samenvoegen Hogesnelheidslijn en Hoofdrailnet

Zoals bekend heeft ‘High Speed Alliance’ (HSA) de concessie voor het exploiteren van de Hogesnelheidstreinen over de HSL-Zuid. Op deze lijn groeit het aantal reizigers sterk. Fyra groeide in 2010 van ruim 600.000 naar ruim 2 miljoen in 2011. Desondanks staat het resultaat van HSA al enige tijd onder druk door de hoge concessievergoeding die betaald moet worden voor het gebruik van de HSL-Zuid in relatie tot de inkomsten. In het belang van de reiziger en de belastingbetaler heeft minister Schultz er nu voor gekozen om het vervoer over de Hogesnelheidslijn en het normale Hoofdrailnet vanaf 2015 samen te voegen in één nieuwe concessie.

Binnenlandse klanten kunnen bovendien in de toekomst tussen Den Haag – Eindhoven en Rotterdam – Almere sneller reizen door deels over de HSL te rijden. Verder komen er in Nederland meer verbindingen, hogere frequenties, betere toegankelijkheid van treinen en meer service voor onze klanten. Sommige van de maatregelen gaan al vóór de ingangsdatum van de nieuwe concessie in. Met het hogesnelheidsvervoer in handen van NS, kunnen goede verbindingen in Nederland met grote Europese steden verzekerd blijven.

Limburg

Het voornemen om een aantal stoptreinen in Limburg aan te besteden is volgens NS niet in het belang van de reiziger. De reiziger krijgt namelijk te maken met meerdere vervoerders op hetzelfde traject. Daar is in Nederland tot nu toe niet voor gekozen. Bij een verstoring kan het daardoor langer duren voordat de treinen weer rijden, omdat niet twee maar drie partijen (ProRail en twee vervoerders) het samen op moeten lossen. Bovendien zouden ook de tarieven van de vervoerders precies hetzelfde moeten zijn. Dat is nu niet zo. Volgens NS is het aanbesteden van een deel van de stoptreinen in het Hoofdrailnet onlogisch: het wordt nu concurrentie op het spoor in plaats van concurrentie om het spoor. De klant is er niet bij gebaat om op hetzelfde traject te kunnen ‘kiezen’ tussen NS-Intercity’s en stoptreinen van een andere vervoerder. NS is ervan overtuigd dat juist de combinatie van Sprinter en Intercity door één vervoerder voor de reiziger het beste product biedt.

Overzicht verbeteringen voor de treinreiziger

Betere aansluitingen voor onze klanten

 • Uitbreiding hogesnelheidsvervoer door intensiever gebruik van de hogesnelheidslijn voor verbindingen tussen bijvoorbeeld Den Haag – Eindhoven en Rotterdam – Almere.
 • Elke tien minuten een trein op de hoofdtrajecten. Nu nog kan de reiziger op drukke trajecten elk kwartier de trein nemen. NS start de komende jaren voorbereidingen om op de drukke trajecten 12 maal per uur een verbinding aan te bieden (6 Intercity’s en 6 Sprinters).
 • Meer grensoverschrijdende treinverbindingen. Tussen Breda en Antwerpen gaat acht keer per dag een Hogesnelheidstrein heen en weer rijden, zonder toeslag. De stoptrein Roosendaal-Antwerpen blijft rijden. De komende periode vinden gesprekken plaats met buitenlandse vervoerders en overheden om meer verbindingen te realiseren naar grote Europese steden. Voorbeelden zijn: Maastricht – Luik, Sittard – Heerlen – Aken en Eindhoven – Düsseldorf. Deze lijnen sluiten vervolgens weer aan op de hogesnelheidslijnen in het buitenland.
 • Intercity’s rijden in het weekeinde in de Randstad tot 01.00 ’s nachts naar het eerstvolgende Intercity-station (vanaf Rotterdam, Den Haag, Leiden, Amsterdam, Amersfoort en Utrecht).
 • Nachtnet als onderdeel van de concessie.
 • Buiten de spits krijgen de volgende stations minimaal 2x per uur een sprinter-verbinding: Meppel-Leeuwarden, Roosendaal-Lage Zwaluwe en Breda-Lage Zwaluwe, Arnhem – Ede -Wageningen en als niet-gedecentraliseerd Sittard-Heerlen.

Aangenaam verblijf op stations en in treinen

 • Snelle assistentie bij in- en uitstappen voor minder validen. Op korte termijn kunnen reizigers met functiebeperkingen in het hele land binnen 1 uur assistentie inroepen bij het in- en uitstappen. Op de 7 grootste stations is hulp zelfs binnen 15 minuten beschikbaar. Nieuw te bestellen treinen beschikken over een gelijkvloerse instap. En NS onderzoekt een instaptrede voor de Sprinters (SLT’s) die ook bij gekromde perrons overbrugt. Via reisinformatie wordt inzichtelijk gemaakt welke trein toegankelijk is voor mindervaliden.
 • Meer stations met kwalitatieve verbeteringen in de ketenvoorziening.
 • Nieuwe treinen met wc’s. Bij de modernisering van de huidige Sprinters (SLT’s) zal een wc worden ingebouwd.
 • Een efficiënt bedrijf dat behoort tot de wereldtop, wat ten goede komt aan de reis van de klant.

Persoonlijke service

 • Persoonlijke service in de treinen en op de stations door aanwezigheid van NS medewerkers.
 • Verdere verbetering van de sociale veiligheid. NS investeert hierin €100 miljoen per jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NS