Op zoek naar een eerlijk en efficient heffingssysteem op Europees spoor

Op dinsdag 15 november komen rail experts uit 15 landen en ruim 20 sectoren in Wenen bijeen voor een benchmark van de verschillende heffingssystemen in de Europese rail markt. De kosten om gebruik te maken van het spoor, de zogenaamde ‘track access charges’, zijn de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de exploitatie van spoorwegen. Europese landen hanteren echter verschillende heffingssystemen bij het verlenen van toegang aan (buitenlandse) vervoerders tot de nationale spoorwegennetten. Deze verschillen komen naar voren in de structuur van de systemen, de modulatie en de heffingen zelf. De Europese Commissie erkent de noodzaak tot hervorming van deze heffingsystemen in Europa en de behoefte aan meer efficiëntie en een eerlijk systeem. Dat zijn namelijk essentiële voorwaarden voor de volledige openstelling van de Europese vrije spoorwegmarkt. Dit onderstreept het belang om deze problematiek te bespreken, dit proces te faciliteren en om toekomstig beleid te bepalen. Op 15 november wordt daarom in Wenen een platform geboden aan diverse belanghebbenden tijdens de internationale conferentie Track Access Charges.

Ter introductie worden de principes en doelen van de heffingssystemen in hoofdlijnen weergegeven, gevolgd door een internationale benchmark van de huidige heffingssystemen. Daarnaast wordt de optimale kostenstructuur besproken alsmede de invloed van voertuigen op kosten van het spoor. De conferentie sluit af met concrete aanbevelingen voor een ​​stabiel systeem dat transparantie, continuïteit en financiële voorspelbaarheid biedt.

De eendaagse TAC 2011 conferentie is een gezamenlijk initiatief van het Oostenrijks Instituut voor Railbouwkunde en Vervoerseconomie, onderdeel van de Technische Universiteit Graz, en Europoint.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProMedia Europoint BV Conferences & Exhibitions

Op zoek naar een eerlijk en efficient heffingssysteem op Europees spoor | Infrasite

Op zoek naar een eerlijk en efficient heffingssysteem op Europees spoor

Op dinsdag 15 november komen rail experts uit 15 landen en ruim 20 sectoren in Wenen bijeen voor een benchmark van de verschillende heffingssystemen in de Europese rail markt. De kosten om gebruik te maken van het spoor, de zogenaamde ‘track access charges’, zijn de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de exploitatie van spoorwegen. Europese landen hanteren echter verschillende heffingssystemen bij het verlenen van toegang aan (buitenlandse) vervoerders tot de nationale spoorwegennetten. Deze verschillen komen naar voren in de structuur van de systemen, de modulatie en de heffingen zelf. De Europese Commissie erkent de noodzaak tot hervorming van deze heffingsystemen in Europa en de behoefte aan meer efficiëntie en een eerlijk systeem. Dat zijn namelijk essentiële voorwaarden voor de volledige openstelling van de Europese vrije spoorwegmarkt. Dit onderstreept het belang om deze problematiek te bespreken, dit proces te faciliteren en om toekomstig beleid te bepalen. Op 15 november wordt daarom in Wenen een platform geboden aan diverse belanghebbenden tijdens de internationale conferentie Track Access Charges.

Ter introductie worden de principes en doelen van de heffingssystemen in hoofdlijnen weergegeven, gevolgd door een internationale benchmark van de huidige heffingssystemen. Daarnaast wordt de optimale kostenstructuur besproken alsmede de invloed van voertuigen op kosten van het spoor. De conferentie sluit af met concrete aanbevelingen voor een ​​stabiel systeem dat transparantie, continuïteit en financiële voorspelbaarheid biedt.

De eendaagse TAC 2011 conferentie is een gezamenlijk initiatief van het Oostenrijks Instituut voor Railbouwkunde en Vervoerseconomie, onderdeel van de Technische Universiteit Graz, en Europoint.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProMedia Europoint BV Conferences & Exhibitions