DHV ontwerpt stations voor nieuwe metrolijn Tel Aviv

Advies- en ingenieursbureau DHV heeft opdracht gekregen om vijf ondergrondse metrostations te ontwerpen in Tel Aviv, Israël. De stations zijn onderdeel van een nieuwe metrolijn, die het drukke verkeer op de wegen moet verlichten. De verwachting is dat in 2020 jaarlijks zo’n 100 miljoen reizigers van deze metrolijn gebruik zullen maken. De totale kosten van de gehele lijn bedragen ongeveer 2 miljard euro.

Opdrachtgever NTA – Metropolitan Mass Transit System heeft DHV gekozen wegens de uitgebreide ervaring met de bouw van infrastructurele projecten in dichtbevolkt gebied. Ben Reeskamp, directeur business development bij DHV: ‘Het grondwaterpeil in de stad is relatief hoog en er moeten complexe bouwputten in een dichtbebouwde stad worden aangelegd. Dit levert dus een grote uitdaging op. De expertise die DHV heeft opgedaan met de HSL en complexe projecten in het buitenland komt in deze opdracht goed van pas.’ DHV is verantwoordelijk voor alle ontwerpaspecten van het project, zoals de constructieve, mechanische, elektrische, geotechnische, civieltechnische en de architectuur.

Tel Aviv speelt al lang met het idee om een metrolijn aan te leggen. De afgelopen vijftig jaar is de bevolking verdrievoudigd, en is het autoverkeer in de stad schrikbarend toegenomen. In de ochtend- en avondspits zit een groot deel van het wegverkeer muurvast.

DHV moet de overlast voor het wegverkeer zo klein mogelijk houden. Reeskamp: ‘We gaan gefaseerd te werk. Dat houdt in dat we eerst een ondergrondse bouwplaats met overkapping maken. Wanneer we de stations daadwerkelijk gaan aanleggen,verandert er dus feitelijk niets aan de verkeerssituatie.’

De nieuwe lijn zal in totaal tien stations tellen en wordt ongeveer 23 kilometer lang, waarvan 11 kilometer onder de grond. De complexe bouwputten voor de ondergrondse stations worden 30 meter diep en 150 meter lang. In deze bouwputten komen de stations te liggen, die straks uit drie lagen bestaan. Enkele stations moeten ook geschikt worden gemaakt om in de toekomst te worden aangesloten op een andere, nieuwe metrolijn.

DHV heeft de opdracht gewonnen na een zware, internationale aanbesteding. DHV is geselecteerd op basis van haar ervaring en een selectie op prijs/kwaliteit. De bouwwerkzaamheden beginnen volgens de huidige planning over ongeveer twee jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV