Planstudie naar station Zevenaar Oost

Gezamenlijk persbericht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Provincie Gelderland en gemeente Zevenaar

De Stadsregio Arnhem Nijmegen, gemeente Zevenaar en Provincie Gelderland laten een planstudie uitvoeren naar de realisatie van een station bij Zevenaar Oost. Ook wordt uitbreiding van het bestaande spoor onderzocht. In Zevenaar Oost staan 1500 nieuwe woningen gepland en ruim 90 hectare bedrijventerrein. Bij dit gebied is ook een nieuwe aansluiting op de A12 en een P+R voorziening gepland.

Zevenaar Oost ligt aan de oostzijde van het stadsregiogebied en aan de landsgrens. De ligging van Zevenaar Oost op het snijpunt van auto- en railinfrastructuur geeft het gebied een optimale ontsluiting. Bij het toekomstige knooppunt worden de komende jaren vele woningen en kantoren gebouwd. Evenals de bedrijventerreinen 7poort en Hengelder, is nieuwbouwwijk Groot Holthuizen volop in ontwikkeling, inmiddels zijn er ruim 300 woningen opgeleverd.

In 2010 heeft ProRail in opdracht van de stadsregio een verkenning uitgevoerd naar station Zevenaar Oost. De conclusie was dat er naast investeringen voor het station ook extra investeringen nodig zijn voor uitbreiding op het spoor. Ook een aansluiting op de A12 bij Hengelder is noodzakelijk om het gebied voldoende te ontsluiten. Nu de stadsregio, de Provincie Gelderland en het Rijk een principeakkoord hebben bereikt over de doortrekking van de A15, komt een nieuwe aansluiting op de A12 binnen bereik.

In de planstudie onderzoekt ProRail het station, een tunnel voor langzaam verkeer en de extra benodigde railinfrastructuur. De gemeente onderzoekt de ontwikkeling van de stationsomgeving en de P+R voorziening. In de eerste fase van de planstudie worden 3 scenario’s onderzocht; scenario A met 4 treinen per uur per richting, scenario B met 6 treinen per uur per richting en scenario C met 6 treinen per uur per richting, waarbij de trein uit Winterswijk vanaf station Zevenaar Oost doorrijdt naar Arnhem Velperpoort, zonder tussenstops in Zevenaar, Duiven en Westervoort. Scenario A heeft de voorlopige voorkeur van de betrokken partijen. Bij dit scenario moet het spoor tussen Zevenaar Oost en Didam verdubbeld worden. Bij scenario’s B en C is sprake van spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam.

Naast de planstudie geven de stadsregio en de provincie een externe partij opdracht de vervoerwaarde van het station te onderzoeken. Ook een risicoanalyse en een maatschappelijke kostenbatenanalyse maken onderdeel uit van de studiefase.

Als alles volgens planning verloopt, besluiten de stadsregio, de Provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar medio 2012 of station Zevenaar Oost haalbaar is en welk scenario in het vervolg van de planstudie verder uitgewerkt wordt. De ambitie is er dan op gericht om medio 2015 het station, spoor en P+R terrein te realiseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)