Vierde sector ‘Infrastructure & Cities’ per 1 oktober van start

Siemens gaat het boekjaar 2012 per 1 oktober 2011 met een nog verder ontwikkelde organisatiestructuur van start. De onlangs gecreëerde sector Infrastructure & Cities wordt volgens planning op die dag operationeel. Voortaan zullen de operationele activiteiten van Siemens organisatorisch ondergebracht zijn in de sectoren Industry, Infrastructure & Cities, Energy, en Healthcare. Met het creëren van de nieuwe sector wil de onderneming een toonaangevende speler worden in de dynamische groei van steden en infrastructurele investeringen. “We gaan onze business consequent op groei richten. De nieuwe structuur zal ons nog dichter bij onze klanten brengen. De sector Infrastructure & Cities zal nieuwe business-perspectieven openen in de groeimarkt die steden vormen”, aldus Peter Löscher, President en CEO van Siemens AG. “Steden staan voor de ongekende uitdaging, stedelijke groei harmonisch samen te laten gaan met een goede kwaliteit van leven. We kunnen de steden uit één hand de uitgebreide oplossingen bieden die nodig zijn om dat te bereiken. Om nog beter aan de behoeften van steden tegemoet te komen, focussen we de nieuwe sector speciaal op steden en infrastructuur,” aldus Roland Busch, CEO van de nieuwe sector Infrastructure & Cities Sector.

Mensen willen in steeds groter getale in steden wonen en doen dat ook. Op dit moment leeft al meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Binnen 20 jaar zal dat percentage tot 60 procent gestegen zijn, een toename van 1,4 miljard stedelingen. Om deze groei aan te kunnen, zullen steden over de hele wereld massief moeten investeren in de uitbreiding van hun infrastructuur. De markt voor stedelijke investeringen waar Siemens zich op richt, heeft momenteel een volume van circa EUR 300 miljard per jaar. Op dit moment heeft Siemens wereldwijd al het breedste en meest uitgebreide aanbod voor stedelijke infrastructuur.

De nieuwe sector Infrastructure & Cities zal vanuit München (Duitsland) leiding geven aan de wereldwijde activiteiten van Siemens op het gebied van steden en infrastructuren. Siemens bundelt haar competenties en zakelijke activiteiten in één unit om steden op deze manier oplossingen voor mobiliteit, milieubescherming en energiebesparing te kunnen aanbieden. De nieuwe sector, die zo’n 87.000 medewerkers telt, omvat de divisies Mobility en Building Technologies van de sector Industry, alsmede de divisie Power Distribution en de Smart Grid-activiteiten van de sector Energy.

Infrastructure & Cities zal bestaan uit een vijftal divisies: Rail Systems (railvoertuigen), Mobility & Logistics (verkeer, transport en logistiek management), Low & Medium Voltage, Smart Grid (slimme elektriciteitsnetten) en Building Technologies. Met de nieuwe organisatiestructuur kunnen de divisies hun activiteiten nog meer op hun doelmarkten afstemmen en – door nauwe samenwerking binnen de sector – nieuwe business opportunities ontwikkelen in de groeimarkt van steden.

Om dit nieuwe groeipotentieel optimaal te benutten, zal Siemens in haar stedelijke activiteiten een nieuwe strategie op het gebied van sales en R&D toepassen. In deze strategie spelen de Centers of Competence (CoC’s) van de sector, waarin Siemens haar expertise op het gebied van stedelijke infrastructuren zal bundelen, een belangrijke rol. Het eerste ‘Center’ wordt op dit moment gebouwd in Londen, en twee andere staan gepland voor Azië en de Verenigde Staten. Op die plaatsen zullen specialisten van Siemens onderzoek doen naar nieuwe stedelijke oplossingen en zullen ze speciale pakketten van Siemens-producten op maat maken voor stadsplanners en –bestuurders. Daaronder vallen geïntegreerde verkeersoplossingen ter vermijding van files, maar ook innovatieve concepten voor het op brede basis terugdringen van het energieverbruik – en dus de kosten – van steden. Zelfs in tijden van beperkte overheidsbudgetten helpen oplossingen van Siemens – zoals energiebesparingscontracten – steden en gemeenten om kosten te besparen en de effectiviteit van hun inspanningen op het gebied van milieubescherming verder te verbeteren. Bovendien bieden oplossingen van Siemens, zoals tolheffingssystemen, steden en gemeenten nieuwe bronnen van inkomsten.

Via een team van z.g. City Account Managers staat Siemens in direct contact met stedelijke besluitvormers. Als centrale aanspreekpartner kunnen deze CAM’s hun stad het complete portfolio van Siemens uit één hand aanbieden. Daarnaast stellen zij hun praktijkervaring beschikbaar om het Siemens-portfolio voor steden verder te helpen ontwikkelen. Klantnabijheid is cruciaal om duurzame groei van de onderneming te waarborgen en maakt deel uit van het One Siemens-concept.

De sector Industry en zijn nieuwe organisatiestructuur zullen gefocust zijn op industriële klanten. De sector zal zijn industrietak-specifieke en service-activiteiten verder versterken en zal zijn leidende rol op het gebied van industriesoftware verder uitbreiden. De sector zal met zijn circa 100.000 medewerkers uit drie divisies bestaan: Industry Automation, Drive Technologies en het recentelijk geformeerde Customer Services.

De sector Energy blijft wereldwijd de grootste aanbieder van een breed spectrum van producten, oplossingen en diensten op het gebied van energieopwekking en -distributie, en voor de productie, de omzetting en het transport van de primaire energiebronnen olie en gas. De sector zal met zijn circa 75.000 medewerkers uit zes divisies bestaan: Fossil Power Generation, Wind Power, Solar & Hydro, Energy Service, Oil & Gas, en Power Transmission.

De sector Healthcare, die met zijn circa 49.000 medewerkers buiten de reorganisatie valt, blijft wereldwijd een van de grootste aanbieders in het segment van de gezondheidszorg en bestaat uit drie divisies: Imaging & Therapy Systems, Clinical Products, en Diagnostics.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.

Vierde sector ‘Infrastructure & Cities’ per 1 oktober van start | Infrasite

Vierde sector ‘Infrastructure & Cities’ per 1 oktober van start

Siemens gaat het boekjaar 2012 per 1 oktober 2011 met een nog verder ontwikkelde organisatiestructuur van start. De onlangs gecreëerde sector Infrastructure & Cities wordt volgens planning op die dag operationeel. Voortaan zullen de operationele activiteiten van Siemens organisatorisch ondergebracht zijn in de sectoren Industry, Infrastructure & Cities, Energy, en Healthcare. Met het creëren van de nieuwe sector wil de onderneming een toonaangevende speler worden in de dynamische groei van steden en infrastructurele investeringen. “We gaan onze business consequent op groei richten. De nieuwe structuur zal ons nog dichter bij onze klanten brengen. De sector Infrastructure & Cities zal nieuwe business-perspectieven openen in de groeimarkt die steden vormen”, aldus Peter Löscher, President en CEO van Siemens AG. “Steden staan voor de ongekende uitdaging, stedelijke groei harmonisch samen te laten gaan met een goede kwaliteit van leven. We kunnen de steden uit één hand de uitgebreide oplossingen bieden die nodig zijn om dat te bereiken. Om nog beter aan de behoeften van steden tegemoet te komen, focussen we de nieuwe sector speciaal op steden en infrastructuur,” aldus Roland Busch, CEO van de nieuwe sector Infrastructure & Cities Sector.

Mensen willen in steeds groter getale in steden wonen en doen dat ook. Op dit moment leeft al meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Binnen 20 jaar zal dat percentage tot 60 procent gestegen zijn, een toename van 1,4 miljard stedelingen. Om deze groei aan te kunnen, zullen steden over de hele wereld massief moeten investeren in de uitbreiding van hun infrastructuur. De markt voor stedelijke investeringen waar Siemens zich op richt, heeft momenteel een volume van circa EUR 300 miljard per jaar. Op dit moment heeft Siemens wereldwijd al het breedste en meest uitgebreide aanbod voor stedelijke infrastructuur.

De nieuwe sector Infrastructure & Cities zal vanuit München (Duitsland) leiding geven aan de wereldwijde activiteiten van Siemens op het gebied van steden en infrastructuren. Siemens bundelt haar competenties en zakelijke activiteiten in één unit om steden op deze manier oplossingen voor mobiliteit, milieubescherming en energiebesparing te kunnen aanbieden. De nieuwe sector, die zo’n 87.000 medewerkers telt, omvat de divisies Mobility en Building Technologies van de sector Industry, alsmede de divisie Power Distribution en de Smart Grid-activiteiten van de sector Energy.

Infrastructure & Cities zal bestaan uit een vijftal divisies: Rail Systems (railvoertuigen), Mobility & Logistics (verkeer, transport en logistiek management), Low & Medium Voltage, Smart Grid (slimme elektriciteitsnetten) en Building Technologies. Met de nieuwe organisatiestructuur kunnen de divisies hun activiteiten nog meer op hun doelmarkten afstemmen en – door nauwe samenwerking binnen de sector – nieuwe business opportunities ontwikkelen in de groeimarkt van steden.

Om dit nieuwe groeipotentieel optimaal te benutten, zal Siemens in haar stedelijke activiteiten een nieuwe strategie op het gebied van sales en R&D toepassen. In deze strategie spelen de Centers of Competence (CoC’s) van de sector, waarin Siemens haar expertise op het gebied van stedelijke infrastructuren zal bundelen, een belangrijke rol. Het eerste ‘Center’ wordt op dit moment gebouwd in Londen, en twee andere staan gepland voor Azië en de Verenigde Staten. Op die plaatsen zullen specialisten van Siemens onderzoek doen naar nieuwe stedelijke oplossingen en zullen ze speciale pakketten van Siemens-producten op maat maken voor stadsplanners en –bestuurders. Daaronder vallen geïntegreerde verkeersoplossingen ter vermijding van files, maar ook innovatieve concepten voor het op brede basis terugdringen van het energieverbruik – en dus de kosten – van steden. Zelfs in tijden van beperkte overheidsbudgetten helpen oplossingen van Siemens – zoals energiebesparingscontracten – steden en gemeenten om kosten te besparen en de effectiviteit van hun inspanningen op het gebied van milieubescherming verder te verbeteren. Bovendien bieden oplossingen van Siemens, zoals tolheffingssystemen, steden en gemeenten nieuwe bronnen van inkomsten.

Via een team van z.g. City Account Managers staat Siemens in direct contact met stedelijke besluitvormers. Als centrale aanspreekpartner kunnen deze CAM’s hun stad het complete portfolio van Siemens uit één hand aanbieden. Daarnaast stellen zij hun praktijkervaring beschikbaar om het Siemens-portfolio voor steden verder te helpen ontwikkelen. Klantnabijheid is cruciaal om duurzame groei van de onderneming te waarborgen en maakt deel uit van het One Siemens-concept.

De sector Industry en zijn nieuwe organisatiestructuur zullen gefocust zijn op industriële klanten. De sector zal zijn industrietak-specifieke en service-activiteiten verder versterken en zal zijn leidende rol op het gebied van industriesoftware verder uitbreiden. De sector zal met zijn circa 100.000 medewerkers uit drie divisies bestaan: Industry Automation, Drive Technologies en het recentelijk geformeerde Customer Services.

De sector Energy blijft wereldwijd de grootste aanbieder van een breed spectrum van producten, oplossingen en diensten op het gebied van energieopwekking en -distributie, en voor de productie, de omzetting en het transport van de primaire energiebronnen olie en gas. De sector zal met zijn circa 75.000 medewerkers uit zes divisies bestaan: Fossil Power Generation, Wind Power, Solar & Hydro, Energy Service, Oil & Gas, en Power Transmission.

De sector Healthcare, die met zijn circa 49.000 medewerkers buiten de reorganisatie valt, blijft wereldwijd een van de grootste aanbieders in het segment van de gezondheidszorg en bestaat uit drie divisies: Imaging & Therapy Systems, Clinical Products, en Diagnostics.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.