ProRail werkt aan veiligheid en leefbaarheid spoor

Het zorgdragen voor de verwijdering van risicovolle begroeiing in de omgeving van het spoor is één van de taken van ProRail. Overhangende begroeiing naast het spoor kan schade veroorzaken aan het spoor of de treinen. Takken kunnen bijvoorbeeld afbreken of op het spoor waaien. Het verwijderen van begroeiing verkleint ook de kans op bezoek van mensen bij de bosjes. Zo blijft het veilig, prettig en leefbaar voor iedereen.

Verwijderen risicovolle begroeiing

In de groenstrook langs het spoor bij de Essenburgsingel zorgt ProRail binnenkort voor de verwijdering van de risicovolle begroeiing. Daarbij geldt de flora- en faunawetgeving. De werkzaamheden vinden alleen overdag plaats.

Werkzaamheden

Tijdens de snoeiwerkzaamheden wordt er alleen lage struiken gesnoeid. Dit ook in verband met de overlast van mensen die daar soms ongemerkt willen komen en/of verblijven. Dat er gesnoeid wordt, heeft geen invloed op het niveau van het spoorgeluid; het spoortalud ligt namelijk aanzienlijk hoger dan de begroeiing. Daarnaast worden er geen nesten van vogels gestoord; het is namelijk geen broedseizoen. Tenslotte verrichten wij tegelijkertijd nog reparaties aan het hekwerk, brengen waar nodig verstevigingen aan de hekken aan en plaatsen we slootwaaiers en prikkeldraad tegen het overklimmen.

Afspraken over stil werken

Van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 9 september worden de werkzaamheden uitgevoerd. Omwonenden kunnen deze werkzaamheden opmerken. Uiteraard worden de werkzaamheden tot een minimum beperkt. Daarover heeft ProRail met de uitvoerder afspraken gemaakt. De werkzaamheden zullen geen gevolgen hebben voor het treinverkeer. De speciaal geselecteerde aannemer heeft veel ervaring met dit type snoeiwerk. Uit ervaring weten we dat er zorgvuldig wordt gewerkt en dat regels en wetten nageleefd worden.

Samenwerking met bewoners

ProRail houdt de bewoners die in de omgeving wonen, op de hoogte. Dit gebeurt door middel van brieven, maar ook met een bijeenkomst waarin bewoners worden bijgepraat en er afspraken worden gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail